Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2659. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.7), stran 8715.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 14/15, 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 19. seji dne 7. 9. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.7) 
1) S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 2866/12 k.o. 854 – Podgorje (ID 6550156), parc. št. 2866/9 k.o. 854 – Podgorje (ID 6550158), parc. št. 2866/8 k.o. 854 – Podgorje (ID 6550161) in na parc. št. 2866/10 k.o. 854 – Podgorje (ID 6550157).
2) Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine Slovenj Gradec.
3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št.032-0029/2016
zveza spis št. 478-66/2016, 478-67/2016
Slovenj Gradec, dne 8. septembra 2016
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost