Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2658. Sklep: (št. 12.6), stran 8715.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14, 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 110/13 in 19/15) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 19. seji dne 7. 9. 2016 sprejel naslednji
S K L E P: (št. 12.6) 
1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1411/3 k.o. 845 – Pameče (ID 1025131).
2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
3) Te sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št.032-0029/2016
zveza spis št. 478-0041/2016
Slovenj Gradec, dne 8. septembra 2016
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost