Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2657. Sklep: (št. 12.2), stran 8714.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14, 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 19. seji dne 7. 9. 2016 sprejel naslednji
S K L E P: (št. 12.2) 
1) S tem sklepom se pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah parc. št. 1278/1 in 1278/2 obe k.o. 845 – Pameče, ki so v lasti Mestne občine Slovenj Gradec. Status javnega dobra se vzpostavi na delu predmetnih nepremičnin in sicer v obsegu, ki je v postopku spremembe lokacijskega načrta Podjetniške cone Pameče, predviden za parkirišče in iztok v Lakužnico, kar je razvidno iz geodetskega načrta Predloga – SD LN Podjetniška cona Pameče, september 2016.
2) Sprejetje sklepa je podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izdala občinska uprava Mestne občine Slovenj Gradec. Po pravnomočnosti odločbe se predlaga zaznamba javnega dobra v zemljiški knjigi.
3) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.032-0029/2016
 zveza spis št. 478-0068/2016
Slovenj Gradec, dne 8. septembra 2016
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost