Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2655. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (krajše: SD OPN-2), stran 8714.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-IB, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/12 – Skl. US, 76/14 – Odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je župan Občine Ribnica sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (krajše: SD OPN-2) 
1. člen 
S tem sklepom se spremeni drugi odstavek 2. člena Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (krajše: SD OPN-2) (Uradni list RS, št. 26/16) tako, da se po novem glasi:
»(2) Spremembe in dopolnitve SD OPN-2 obsegajo zgolj spremembe izvedbenega dela OPN, od tega samo njegovega grafičnega dela ter Priloge 1 Odloka. Spremembe in dopolnitve se izvedejo zaradi ureditve iz prve alineje tega člena ter zaradi zahteve Ministrstva za okolje in prostor po popravku oznak EUP na območju celotne občine.«
2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ribnica, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2015-5
Ribnica, dne 20. septembra 2016
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost