Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2652. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Mokronožci pri OŠ Mokronog, stran 8708.

  
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) ter Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 3. dopisni seji dne 21. 9. 2016 v zvezi s predlogom za določitev cen programov v vrtcih sprejel
S K L E P 
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Mokronožci pri OŠ Mokronog 
1. člen 
Cene posameznih dnevnih programov (6–9 ur) predšolske vzgoje v Vrtcu Mokronožci pri OŠ Mokronog, v Občini Mokronog - Trebelno znašajo:
Vrtec
I. starostno obdobje
Kombinirani oddelek I. in II. starostnega obdobja
II. starostno obdobje
homogeni oddelek (3–4 let)
heterogeni oddelek (4–6 let)
Mokronožci
432,46 €
358,47 €
337,40 €
324,38 €
2. člen 
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od cene programa odšteje znesek za neporabljena živila. Ta cena je podlaga za izračun plačila staršev in plačila razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezanka. Staršem se znesek za neporabljena živila začne odštevati prvi dan javljene odsotnosti vrtcu najkasneje do 8. ure zjutraj.
3. člen 
Staršem, ki podajo pisno izjavo, da je njihova odsotnost zaradi službe z upoštevanim časom vožnje prevoza na delo in z dela, daljša kot 9 ur, se vsaka začeta ura nad 9 ur zaračuna 2 EUR. Staršem, ki podaljšujejo bivanje otroka v vrtcu nad 9 ur in ne podajo pisne izjave, da je otrok upravičeno v vrtcu nad 9 ur, ali pridejo po otroka po končanem delovnem času vrtca, se za vsako začeto uro zaračuna 4,00 EUR.
4. člen 
Dovoljeno število otrok v oddelku se skladno s 17. členom Zakona o vrtcih, poveča za največ dva otroka v oddelku.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2016 dalje.
Št. 301-0040/2016
Mokronog, dne 21. septembra 2016
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno 
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost