Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2645. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2016, stran 8704.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Krško, na 16. seji, dne 8. 9. 2016, sprejel
S K L E P 
o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2016
I. 
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na nepremičninah:
– parc. št. 245/2, parc. št. 246/6 in parc. št. 247/4, k.o. Veliki Podlog.
II. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-258/2015-O506
Krško, dne 8. septembra 2016
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost