Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2644. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4/2016, stran 8704.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Krško, na 16. seji, dne 8. 9. 2016, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 4/2016
I. 
Ukine se javno dobro na naslednji nepremičnini:
– parc. št. 1288/6, k.o. 1313, Anovec.
II. 
Izbriše se zaznamba javnega dobra na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 395/8, parc. št. 395/9 in parc. št. 395/10, k.o. 1315 – Videm.
III. 
Po ukinitvi javnega dobra in izbrisu zaznambe javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
IV. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-8/2016-O507
Krško, dne 8. septembra 2016
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost