Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2637. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na referendumu dne 18. 9. 2016, stran 8690.

  
Na podlagi tretjega odstavka 78. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 6/16) Občinska volilna komisija izdaja
P O R O Č I L O 
o ugotovitvi izida glasovanja na referendumu dne 18. 9. 2016 
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilne imenike za območje poteka referenduma vpisanih 4.632 volivcev.
Naknadni referendum o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14 in 15/15).
Referendumsko vprašanje: »Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. občinski seji dne 30. 3. 2016?«.
Volišče
Št. vseh volivcev
Št. oddanih glasovnic
Udeležba (v  %)
Št. veljavnih glasovnic
Št. neveljav. glasovnic
Za
Proti
Beričevo 
501
103
20,56
103
0
90
13
Dol pri Ljubljani
1744
400
22,94
395
5
321
74
Dolsko
927
266
28,69
266
0
158
108
Vinje
406
101
24,88
101
0
61
40
Laze
204
41
20,10
41
0
36
5
Senožeti
636
410
64,47
409
1
45
364
Klopce
214
39
16,18
39
0
14
25
Predčasno glasovanje
/
25
/
25
0
16
9
Skupaj
4632
1385
29,73
1379
6
741
638
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je ZA glasovalo 741 volivcev, PROTI pa 638 volivcev. To pomeni, da je Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, sprejet na 9. občinski seji dne 30. 3. 2016, potrjen.
Svetovalni referendum o organizaciji javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 44/16)
Referendumsko vprašanje »Ali ste za to, da se stavba šole v Senožetih v celoti nameni za predšolsko vzgojo in ukine Podružnična šola Senožeti?«.
Volišče
Št. vseh volivcev
Št. oddanih glasovnic
Udeležba (v  %)
Št. veljavnih glasovnic
Št. neveljav. glasovnic
Za
Proti
Beričevo 
501
103
20,56
103
0
89
14
Dol pri Ljubljani
1744
400
22,94
395
5
318
77
Dolsko
927
266
28,69
266
0
138
128
Vinje
406
101
24,88
101
0
57
44
Laze
204
41
20,10
41
0
28
13
Senožeti
636
410
64,47
409
1
30
379
Klopce
214
39
16,18
39
0
10
29
Predčasno glasovanje
/
25
/
25
0
14
11
Skupaj
4632
1385
29,73
1379
6
684
695
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je ZA glasovalo 684 volivcev, PROTI pa 695 volivcev, kar pomeni, da so volivci izglasovali proti spremembi namembnosti celotne šole v predšolsko vzgojo in proti ukinitvi Podružnične šole Senožeti.
Št. 041-0002/2016-48
Dol pri Ljubljani, dne 18. septembra 2016
Predsednica 
OVK Dol pri Ljubljani 
Banič Špela l.r.

AAA Zlata odličnost