Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2634. Sklep o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Črenšovci, stran 8685.

  
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 ZLV – UPB3 in spr.), 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS – UPB2 in 76/08, 79/09, 51/10, 42/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in poročila Občinske volilne komisije Občine Črenšovci je Občinski svet Občine Črenšovci na 16. seji 13. 9. 2016 sprejel naslednji
S K L E P 
1. Ugotovi se, da je članici Občinskega sveta Občine Črenšovci, Mariji Bobnjar, predčasno prenehal mandat članice Občinskega sveta Občine Črenšovci.
2. Občinski svet Občine Črenšovci potrjuje mandat v Občinskem svetu Občine Črenšovci Mateju Kranjecu, roj. 21. 9. 1987, stanujočemu v Žižkih 97, 9232 Črenšovci. Nadomestnemu članu izteče mandat hkrati z iztekom mandata občinskemu svetu.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-16./2016-107
Črenšovci, dne 13. septembra 2016
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost