Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2622. Pravilnik o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, stran 8678.

  
Na podlagi šeste alineje prvega odstavka 87.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) ter 6. in 22. člena Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, sprejetega na seji skupščine dne 28. 3. 2015, je upravni odbor Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije na 3. seji dne 26. 9. 2016 v soglasju z ministrico za zdravje sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege 
1. člen 
V Pravilniku o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16) se v 40. členu besedilo »1. oktobra 2016« nadomesti z besedilom »1. maja 2017«.
2. člen 
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
Izvajalcem, ki jim licenčno obdobje poteče do 29. aprila 2017, se licenčno obdobje podaljša do 30. aprila 2017.«.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-61/2016
Ljubljana, dne 26. septembra 2016
EVA 2016-2711-0043
Monika Ažman l.r.
Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 
Soglašam! 
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje

AAA Zlata odličnost