Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2620. Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznanjih na področju pravosodja, stran 8678.

  
Na podlagi četrtega odstavka 74.b člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15), tretjega odstavka 166. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15) in za izvrševanje drugega odstavka 3. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09, 46/13 in 95/14 – ZUPPJS15) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o priznanjih na področju pravosodja 
1. člen 
V Pravilniku o priznanjih na področju pravosodja (Uradni list RS, št. 74/13) se tretji odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Medalje se javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem izročijo na svečan način na osrednji prireditvi ob dnevu pravosodja, in sicer:
– generalni državni pravobranilec izroči javnim uslužbencem in funkcionarjem državnega pravobranilstva medalje iz prve alineje prvega odstavka 4. člena tega pravilnika;
– minister za pravosodje izroči medalje javnim uslužbencem ministrstva za pravosodje; javnim uslužbencem državnih tožilstev ter javnim uslužbencem in funkcionarjem državnega pravobranilstva pa izroči medalje iz druge alineje prvega odstavka 4. člena tega pravilnika;
– generalni državni tožilec izroči medalje državnim tožilcem; javnim uslužbencem državnih tožilstev pa izroči medalje iz prve alineje prvega odstavka 4. člena tega pravilnika;
– predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije izroči medalje javnim uslužbencem sodišč, sodnikom in drugim funkcionarjem sodišč.«.
V četrtem odstavku se v napovednem stavku beseda »praviloma« črta.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-273/2016
Ljubljana, dne 21. septembra 2016
EVA 2016-2030-0043
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost