Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2618. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, stran 8676.

  
Na podlagi 106. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) minister za kulturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov 
1. člen 
V Pravilniku o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) se v 4. členu v 3. točki črta druga alineja in v tretji alineji, ki postane druga alineja, črta beseda »končnega«.
2. člen 
V drugem odstavku 5. člena se črta šesta alineja.
3. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poziv ali razpis se objavi na spletni strani ministrstva. Obvestilo o objavi razpisa ali poziva se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za datum objave poziva ali razpisa se šteje datum objave poziva ali razpisa na spletni strani ministrstva.«.
4. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(predlog strokovne komisije) 
(1) Strokovna komisija sestavi pisni predlog, ki vsebuje:
– šifro vloge,
– podatke o stranki,
– naslov programa oziroma projekta, navedenega v vlogi,
– strokovno oceno (število doseženih točk z vsebinsko utemeljitvijo ocene glede na v pozivu ali razpisu določene pogoje in kriterije),
– predlog, kateri projekti oziroma programi naj se financirajo in kateri naj se zavrnejo ter
– predlog o višini oziroma deležu sofinanciranja programa ali projekta.
(2) Predlog strokovne komisije lahko vsebuje tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo programov ali projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev ali drugih razpisanih kapacitet oziroma na podlagi katere se lahko poveča obseg sofinanciranja že odobrenih programov ali projektov.«.
5. člen 
13. in 14. člen se črtata.
6. člen 
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev oziroma drugih razpisanih kapacitet lahko minister izda novo odločbo, s katero se na podlagi rezervne liste iz 12. člena tega pravilnika odobri financiranje že zavrnjenega projekta oziroma programa ali poveča obseg sofinanciranja že odobrenega programa oziroma projekta. Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali o zavrnitvi sofinanciranja.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Postopki javnih razpisov in pozivov, ki so bili objavljeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-16/2016/12
Ljubljana, dne 23. septembra 2016
EVA 2016-3340-0041
Anton Peršak l.r.
Minister 
za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti