Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2617. Pravilnik o spremembah Pravilnika o evidentirani posebni rabi vode, stran 8676.

  
Na podlagi petega odstavka in pete alineje devetega odstavka 108. člena ter za izvrševanje šestega odstavka 108. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o evidentirani posebni rabi vode 
1. člen 
V Pravilniku o evidentirani posebni rabi vode (Uradni list RS, št. 48/15) se v prvem odstavku 4. člena besedilo »Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu agencija)« nadomesti z besedilom »Direkcije Republike Slovenije za vode (v nadaljnjem besedilu: direkcija)«.
V tretjem odstavku se beseda »agenciji« nadomesti z besedo »direkciji«.
2. člen 
V 10. členu se letnica »2016« nadomesti z letnico »2018«.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-270/2016
Ljubljana, dne 20. septembra 2016
EVA 2016-2550-0100
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost