Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2616. Pravilnik o normativih za izgradnjo in opremljenost policijskih prostorov za pridržanje, stran 8674.

  
Na podlagi petega odstavka 69. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13 in 23/15 – popr.) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K 
o normativih za izgradnjo in opremljenost policijskih prostorov za pridržanje 
1. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina) 
Ta pravilnik določa normative, ki jih morajo pri projektiranju, gradnji in prenovi upoštevati načrtovalci, projektanti, izvajalci gradbenih in prenovitvenih del ter opremljevalci policijskih prostorov za pridržanje.
2. člen 
(vrste prostorov) 
Glede na dolžino trajanja pridržanja so normativi za projektiranje, gradnjo in prenovo prostorov za pridržanje določeni za izvajanje pridržanja v:
– prostorih za pridržanje oseb do 12 ur in
– prostorih za pridržanje oseb nad 12 ur.
3. člen 
(prostori za pridržanje oseb nad 12 ur) 
Za ureditev prostorov za pridržanje oseb nad 12 ur se upoštevajo normativi, določeni za prostore za pridržanje do 12 ur, razen če s tem pravilnikom ni določeno drugače.
4. člen 
(normativna razdelitev prostora za pridržanje) 
V prostoru za pridržanje veljajo normativi za:
1. lokacijo,
2. velikost,
3. stene, strop in tla,
4. prezračevanje,
5. ogrevanje,
6. naravno, umetno in mešano razsvetljavo,
7. sanitarije,
8. vrata,
9. opremo za komuniciranje in nadzor,
10. pohištveno opremo,
11. opremo predprostora,
12. sistem za gašenje,
13. prostor za gibanje na prostem.
5. člen 
(odstopanja od normativov pri prenovi) 
Pri prenovi so zaradi tehničnih možnosti dovoljena naslednja odstopanja od normativov:
– velikost prostora je lahko manjša za največ 15 odstotkov,
– svetla višina prostora je lahko manjša za največ 10 odstotkov,
– če zaradi lege prostora ni mogoče zagotoviti naravne svetlobe, se ta nadomesti z umetno razsvetljavo,
– glede prostora za gibanje na prostem, če ga iz tehničnih razlogov ni mogoče zagotoviti.
2. PROSTORI ZA PRIDRŽANJE OSEB DO 12 UR 
6. člen 
(splošno) 
Prostori za pridržanje izpolnjujejo splošne varnostne, bivalne, zdravstvene in higienske pogoje.
7. člen 
(lokacija) 
(1) Prostor za pridržanje je na takem mestu, da je lahko dostopen z intervencijskimi vozili in po možnosti za dostop niso potrebne stopnice. Najprimerneje je, da je vhod v isti višini kakor dostopne poti.
(2) Prostor za pridržanje ni:
– v kleteh, kjer obstaja možnost vdora podtalnice,
– v vlažnih prostorih,
– poleg prostora, v katerem je agregat,
– poleg skladišča orožja in opreme,
– poleg prostora za službenega psa.
8. člen 
(velikost prostora) 
Prostor za pridržanje je naslednje velikosti:
− prosta talna površina (brez opreme in sanitarnega dela) najmanj 6 m2, če je prostor namenjen pridržanju samo ene osebe, za vsako naslednjo pridržano osebo pa dodatno najmanj 2 m2,
− talna dimenzija sanitarnega dela najmanj 0,9 m x 1,0 m,
− svetla višina prostora najmanj 2,5 m.
9. člen 
(stene, strop in tla) 
(1) Stene, strop in tla prostora za pridržanje ne smejo vpijati vlage, gradbeni elementi morajo biti vedno suhi.
(2) Zunanje in notranje stene so:
– zidane iz modularne opeke v debelini najmanj 29 cm ali armiranobetonske v debelini najmanj 20 cm,
– ometane in zglajene z apneno-cementno malto ali izravnalno maso na cementni osnovi,
– končni površinski sloji iz epoksi ali vodoodpornega premaza do višine najmanj 2,20 m,
– izdelane tako, da so vsi notranji robovi prostora zaobljeni.
(3) Predelna stena med sanitarijami in bivalnim delom prostora za pridržanje je:
– grajena iz armiranega betona v debelini najmanj 12 cm,
– klasično ometana z izravnalno maso na cementni osnovi in ima polkrožno zaobljene robove,
– visoka 1 m na najnižjem delu in ima naraščajoči naklon 45 stopinj,
– izdelana tako, da je končni površinski sloj iz epoksi ali vodoodpornega premaza.
(4) Tla:
– ne smejo drseti in ne smejo prepuščati vode,
– morajo biti iz zglajenega betonskega estriha in imeti končni površinski sloj iz epoksi ali vodoodpornega premaza,
– morajo imeti stik z navpičnimi stenami polkrožno obdelan.
10. člen 
(prezračevanje) 
(1) Prostor za pridržanje se praviloma prezračuje vzgonsko. Če to ni mogoče, se zagotovi prisilno prezračevanje. V prostoru je treba poskrbeti za 4- do 8-kratno menjavo zraka na uro, z možnostjo stopnje uravnavanja zračnega pretoka. Električne naprave (ventilatorji, klimatske naprave, stikala, regulatorji ipd.) so zunaj prostora za pridržanje, tako da pridržana oseba do njih nima dostopa.
(2) Prezračevalne odprtine so praviloma zgrajene diagonalno, tako da je dotok svežega zraka pri tleh ter odvod zraka na diagonalno nasprotni strani in nad sanitarijami.
(3) Prezračevalne odprtine so poravnane s steno, tako da ni izstopajočih delov oziroma so morebitni robovi zaščitnih plošč čim manjši in obdelani (zaokrožitve, posnetje ipd.). Odprtine so zaprte s perforirano nerjavno pločevino debeline najmanj 2 mm, luknjice pa imajo premer največ 6 mm. Na prezračevalne odprtine je pločevina pritrjena z imbus ali torks vijaki.
(4) Prezračevalne odprtine so na takem mestu, da pridržana oseba skoznje ne more komunicirati z okoljem.
(5) V zbirni odvodni kanal vseh prostorov za pridržanje se vgradi detektor dima, ki javlja alarmni signal v prostor dežurnega policista.
11. člen 
(ogrevanje) 
(1) Gretje je praviloma talno. Če ta ogrevalni sistem ni mogoč, se prostor lahko ogreva s toplovodnimi cevnimi registri, nameščenimi pod ležiščem. Prostor se lahko ogreva tudi z vpihovanjem toplega zraka po prezračevalnih kanalih.
(2) Ogrevanje se uravnava zunaj prostora za pridržanje, ločeno za vsak prostor posebej in tako, da pridržana oseba nima dostopa do naprave za uravnavanje ogrevanja.
(3) Priporočljiva temperatura zraka v prostoru za pridržanje v ogrevalni sezoni je 21 stopinj Celzija. Temperatura ne sme biti nižja od 18 stopinj Celzija. Temperaturno tipalo je praviloma na višini 1 m.
12. člen 
(razsvetljava) 
(1) Zasteklitev je odporna proti vlomu in razbitju. Okensko krilo je trdno vpeto, ne sme se odpirati in biti mora poravnano z notranjo steno. Svetlobna odprtina je zaprta z mlečnim oziroma neprozornim protivlomnimsteklomklasifikacije A3 + B3 po DIN 52290 oziroma P4A + P8B po SIST EN 356.
(2) Z naravno svetlobo v sredini prostora se zagotovi osvetljenost 30 do 50 lx, z umetno razsvetljavo 50 do 80 lx in z mešano razsvetljavo najmanj 60 lx. Med nočnim počitkom se zagotovi umetna razsvetljava 5 do 10 lx.
(3) Umetna razsvetljava se zagotovi s svetlobnim telesom nad vhodnimi vrati v prostor za pridržanje. Svetlobno telo je zaščiteno s protivlomnim steklom klasifikacije A3 + B3 po DIN 52290 oziroma P4A + P8B po SIST EN 356. Stikalo za luč je zunaj prostora za pridržanje, na hodniku ob glavnih vratih v ta prostor, ločeno za nočno in dnevno razsvetljavo. Lahko je stikalo za eno svetlobno telo z možnostjo regulacije svetlobe.
13. člen 
(sanitarije) 
(1) Sanitarije so v prostoru za pridržanje ločene od bivalnega dela.
(2) V sanitarnem delu je školjka iz nerjavne pločevine brez sedežne deske in pokrova, ki mora biti trdno pritrjena na tla ali steno.
(3) Za izplakovanje je vgrajen podometni kotliček za vodo z utornim gumbom, tako da ga pridržana oseba lahko izplakuje sama. Utorni pritisni gumb je poravnan s steno in mora količinsko omejevati pretok vode. Ventili za zaprtje vode in servisiranje izplakovalnika so zunaj prostora.
(4) V sanitarnem delu je tudi nosilec za toaletni papir – obdelana odprtina v steni.
(5) V prostoru za pridržanje je kovinski umivalnik iz nerjavne pločevine s tekočo vodo, nameščen tako, da ga ni mogoče odtrgati s telesno silo. Umivalnik in sifon sta protivandalske izvedbe. Dovod vode se zagotovi s samozapiralno vodovodno pipo brez mešala po posebnem detajlu, tako da pridržana oseba lahko sama uporablja tekočo vodo iz vodovodnega sistema. Vodovodna pipa mora biti poravnana s steno in mora časovno omejevati pretok vode. Ventili za zaprtje vode so zunaj prostora.
(6) Uporabljajo se lahko tudi kombinirani elementi iz nerjavne pločevine (kombinacija WC-školjke in umivalnika).
14. člen 
(vrata) 
(1) Vrata v prostor za pridržanje so kovinska, velika od 0,9 do 1,1 m x 2,0 m. Vgrajena morajo biti tako, da v prostoru ni izpostavljenih robov podboja, ki mora biti čim bolj poravnan s steno.
(2) Vrata se zapirajo z dvojnim zapahom.
(3) Vrata imajo odprtino za fizični nadzor pridržane osebe zaščiteno s protivlomnim steklom klasifikacije A3 + B3 po DIN 52290 oziroma P4A + P8B po SIST EN 356. Prav tako imajo odprtino za dostavo hrane ter za vklepanje in vezanje pridržanih oseb.
15. člen 
(oprema za komuniciranje in nadzor) 
(1) Oprema za komuniciranje in nadzor prostora za pridržanje je vgrajena podometno ter zaščitena tako, da je ni mogoče poškodovati ali nasilno odstraniti. Naprave v prostoru (domofon, kamera ipd.) morajo delovati z napetostjo, ki je nižja od 50 V izmeničnega toka ali nižja od 75 V enosmernega toka. Nadzorne naprave so pod neposrednim nadzorom dežurnega policista.
(2) Govorna naprava ima mikrofon, zvočnik in pozivno tipko z napisom »GOVORNA NAPRAVA«. Naprava je pritrjena z imbus ali torks vijaki.
(3) V prostoru je nameščeno ustrezno obvestilo o videonadzoru.
(4) Videokamera se namesti na strop ali nedosegljivo mesto tako, da nadzoruje celoten prostor razen sanitarnega dela. Njena občutljivost je prilagojena osvetljenosti prostora in mora omogočati kakovostno barvno ali monokromatsko sliko.
16. člen 
(pohištvena oprema) 
(1) Ležišče je tlorisne velikosti vsaj 90 x 200 cm in višine 45 do 50 cm. Njegova nosilna konstrukcija je iz pohištvenih cevi 50 x 50 x 5 mm in z nosilnostjo najmanj 200 kg. Vsi kovinski deli te konstrukcije so prašno barvani. Postelja se vsaj z daljšo stranico prilega steni. Stiki so brez rež, zarez ali lukenj. Vsi vijaki imajo glavo torks ali imbus oziroma morajo biti taki, da za odvitje zahtevajo posebno orodje. Ležišče je izdelano iz hrastovih tramičev 5 x 10 cm, ki so med seboj mozničeni. Pri ogrevanju prostora s toplovodnim cevnim registrom je bočni vzdolžni del izdelan iz hrastovih tramičev 5 x 10 cm in z zobom po višini. Pri drugih načinih ogrevanja pa je bočni vzdolžni del zaprt s hrastovo vezano ploščo debeline 4 cm. Bočni prečni deli postelje so zaprti s hrastovo vezano ploščo debeline 4 cm. Vse lesene površine so površinsko gladko obdelane ter impregnirane in zaščitene.
(2) Ležišče se uporablja tudi za sedenje.
(3) Ležišče je opremljeno z ležalno blazino, ki je iz negorljive pene gostote 40 kg/m3 in debeline 12 cm ter oblečena v vodoodporno platno, zaprta oziroma zašita z vseh strani zaradi pranja z vodnim curkom. Platno je ognjevzdržno. Materiali ne vsebujejo zdravju škodljivih snovi.
(4) V nočnem času so na ležišču vzglavnik, posteljnina (prevleka za blazino in vzglavnik ter rjuha) in dve odeji. V dnevnem času se osebi odeje, vzglavnik in posteljnina zagotovijo na njeno željo.
(5) Vsi tekstilni materiali so težko gorljivi in samougasljivi.
17. člen 
(oprema predprostora) 
(1) V predprostoru prostora za pridržanje so umivalnik, ki ga ni mogoče razbiti, tekoče milo in papirnate brisače.
(2) Velikost predprostora omogoča namestitev omar za shranjevanje odvzetih predmetov v velikosti najmanj 40 x 50 x 200 cm, mize, stola in priključka za telefonski aparat.
(3) V predprostoru sta tudi gasilni aparat na prah v zaprti omari in trdno pritrjen na steno ter omarica za prvo pomoč. Oboje je lahko v isti omari.
18. člen 
(priročno skladišče) 
(1) Priročno skladišče je namenjeno shranjevanju odej, vzglavnikov in posteljnine, hrambi vnaprej pripravljenih suhih prehranskih obrokov in drugih predmetov (plastični pribor, plastični kozarci, toaletni papir, papirnate brisače ipd.).
(2) Priročno skladišče je opremljeno z ustreznim številom polic in umivalnikom.
19. člen 
(sistem za gašenje) 
(1) Za hitro zaznavanje požara v prostoru za pridržanje se praviloma uporablja aktivno aspiracijsko zaznavanje požara.
(2) V vsakem prostoru za pridržanje je javljalnik požara, vezan na centralo.
3. PROSTORI ZA PRIDRŽANJE OSEB NAD 12 UR 
20. člen 
(razsvetljava) 
(1) Osvetljenost z naravno razsvetljavo v sredini prostora in nad mizo je 50 do 80 lx.
(2) Osvetljenost z mešano razsvetljavo v sredini prostora je najmanj 60 lx. Med nočnim počitkom je umetna razsvetljava 5 do 10 lx.
(3) Osvetljenost z umetno razsvetljavo nad mizo je 80 do 150 lx. Luč je lahko pod stropom ali na njem, tako da pridržana oseba nima dostopa do električne napeljave in da luči ne more poškodovati oziroma je na silo odstraniti.
(4) Vsa stikala za luč so zunaj prostora za pridržanje, na hodniku ob glavnih vratih v ta prostor.
21. člen 
(sanitarije) 
Uporablja se kombinirani element iz nerjavne pločevine (kombinacija WC-školjke in umivalnika).
22. člen
(pohištvena oprema)
(1) Ležišče je tudi podnevi opremljeno z vzglavnikom, posteljnino (prevleka za blazino, vzglavnik in rjuha) in dvema odejama.
(2) V prostoru je masivna miza. Če ležišča ni mogoče uporabiti za sedenje ob mizi, je v prostoru ustrezno število stolov ali klop. Velikost mize je najmanj 0,4 m2 za eno pridržano osebo ali najmanj 0,6 m2 za dve pridržani osebi.
(3) Stol oziroma klop je standardne velikosti, iz kovinskega ogrodja in z lesenim, močno pritrjenim sedalom.
(4) Oprema je trdno pritrjena na tla ali steno, tako da je pridržana oseba ne more prestavljati.
23. člen 
(prostor za gibanje na prostem) 
(1) Prostor za gibanje na prostem za osebe, ki so pridržane več kot 12 ur, izpolnjuje naslednje pogoje:
– je velikosti najmanj 12 m2,
– stena je visoka najmanj 3 m in gladka,
– je delno pokrit, odprti del pa zamrežen,
– tla so betonska ali asfaltirana,
– zunanja javnost nima vpogleda v prostor.
(2) V prostoru za gibanje na prostem so:
– betonski pepelnik, pritrjen v tla,
– priključek za namestitev videonadzornega sistema,
– govorna naprava,
– razsvetljava.
24. člen 
(merljivi spremenljivi parametri kakovosti bivanja) 
Pred začetkom uporabe novozgrajenega ali prenovljenega prostora se izvedejo meritve prezračevanja, osvetlitve in ogrevanja. Rezultati meritev se hranijo v prostoru dežurnega policista.
4. KONČNA DOLOČBA 
25. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-213/2016/30 (15211-08)
Ljubljana, dne 13. septembra 2016
EVA 2014-1711-0030
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost