Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2016 z dne 9. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2016 z dne 9. 9. 2016

Kazalo

2499. Akt o dopolnitvi Akta o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov, stran 8347.

  
Na podlagi osmega odstavka 144. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11, 32/12, 81/15 in 47/16) in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v soglasju z Banko Slovenije izdaja
A K T 
o dopolnitvi Akta o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov 
1. člen 
V Aktu o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov (Uradni list RS, št. 49/10 in 27/11) se v Prilogi »Črkovne oznake vrst računa« za oznako vrste računa »A« doda nova oznaka vrste računa »B«, ki glasi:
B
TR za opravljanje plačilnega prometa (osnovni plačilni račun)
FO
EUR+DEV
2. člen 
Ta akt začne veljati 18. 9. 2016.
Št. 007-44/2016
Ljubljana, dne 25. avgusta 2016
EVA 2016-1611-0093
mag. Vesna Zupančič Klarič l.r.
Predsednica 
Sveta AJPES 
K temu Aktu je dala soglasje Banka Slovenije dne 30. 8. 2016