Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

2341. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Slovenske Konjice, stran 7807.

  
Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 17. redni seji dne 7. 7. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Slovenske Konjice 
1. člen 
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 1/07) se spremeni naslov odloka, ki se po novem glasi: »Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Slovenske Konjice«.
2. člen 
Spremeni se 1. člen, ki se po novem glasi:
»Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.«
3. člen 
Spremeni se 4. člen, ki se po novem glasi:
»Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap. št.
Cesta
Odcep
Začetek odcepa
Opis
Konec 
odcepa
Dolžina [m]
Vrsta prom.
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
383010
383011
C R2 430
Sl. Konjice-Polene
C 885120
2.366
V
 
2.
383020
383021
C R2 430
Sl. Konjice-Dobrava
C R3 701
1.354
V
Zreče 1.834 m
3.
383030
383031
C R3 700
Sl. Konjice-Zreče
C 485060
2.581
V
Zreče 1.417 m
4.
383040
383041
C R2 430
Sl. Konjice-Gabrovlje-Gračič
C 485060
2.596
V
Zreče 2.109 m
5.
383050
383051
C R3 700
Vešenik-Gabrovnik-Sv. Barbara
C R3 700
2.319
V
Oplotnica 475 m
6.
383060
383061
C R2 430
Golič-Pobrež
C 440270
2.174
V
Oplotnica 736 m
7.
383070
383071
C R2 430
Sl. Konjice-Šolska-Industrijska
C R3 688
1.764
V
 
8.
383080
383081
C R2 430
Sl. Konjice-obvoznica
C R3 688
856
V
 
9.
383080
383082
C R3 688
Obvoznica-Breg pri Konjicah
C 383090
2.005
V
 
10.
383080
383083
C 383090
Breg pri Konjicah-Draža vas
C R3 686
2.501
V
 
11.
383090
383091
C R2 430
Dobrnež-Konjiška vas
C R3 688
2.241
V
 
12.
383090
383092
C R3 688
Konjiška vas-Trije križi
C 883330
7.918
V
 
13.
383090
383093
C 883330
Trije križi-Sojek
C 464040
3.028
V
 
14.
383100
383101
C R3 686
Žički samostan-Sojek
C 383090
2.858
V
 
15.
383110
383111
C R3 686
Škedenj-Suhadol-Loče
C R3 688
4.339
V
 
16.
383120
383121
C R3 686
Draža vas-Brezje
C 440340
3.038
V
 
17.
383130
383131
C R3 686
Draža vas-Koble
C 440360
1.976
V
 
18.
383140
383141
C R3 687
Zbel. Gora-viadukt Zbelovo
C R3 688
2.552
V
 
19.
383150
383151
C R3 688
Zbelovo-Jernej
C 440360
3.656
V
 
20.
383160
383161
C 383150
Jernej-Lušečka vas
C R3 688
3.924
V
Poljčane 1.469 m
21.
383170
383171
C R2 430
Tepanje-Brdo
C 383060
2.688
V
 
22.
383170
383172
C 383060
Brdo-Gabrovnik
C 383050
1.233
V
 
23.
383170
383173
C 383070
Tepanjski Vrh-Dobrnež
C R2 430
299
V
 
24.
383180
383181
C R3 686
Škedenj-Tolsti Vrh
C 383090
2.041
V
 
25.
396500
396501
C 396030
Kraberk-Suhadol
C 383110
1.287
V
Šentjur 2.299 m
26.
440270
440271
C R3 700
Tepanje-Oplotnica
C R2 430
1.005
V
Oplotnica 4.064 m
27.
440310
440311
C R2 430
Vrhole-Ličenca
C 440360
600
V
Sl. Bistrica 2.614 m
28.
440340
440341
C R2 430
Preloge-Grušovje-Petelinjek
C 440360
2.950
V
Sl. Bistrica 460 m
29.
440360
440361
C R1 219
Križni Vrh-Loče
C R3 688
7.221
V
Sl. Bistrica 3.121 m
30.
464040
464041
C R2 430
Verpete-Sojek
C 464040
1.170
V
Vojnik 3.807 m
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Slovenske Konjice znaša 76.540 m (76,540 km).«
4. člen 
Spremeni se 5. člen, ki se po novem glasi:
»Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap. št.
Cesta
Odcep
Začetek odcepa
Opis
Konec 
odcepa
Dolžina [m]
Vrsta prom.
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
883010
883011
C 383010
Preloge-Bobik-Polene
C 383010
3.472
V
 
2.
883010
883012
C 883010
Preloge: S32-zgornja
Z HS 82
199
V
 
3.
883010
883013
C 883010
Preloge: Potočnik-Žvikart
Z HS 6
116
V
 
4.
883010
883014
C 883010
Preloge: Rebernak-Krančan
Z HS 9
79
V
 
5.
883010
883015
C 883010
Sp. Preloge: Šibanc-Keblič
Z HS 11A
114
V
 
6.
883010
883016
C 883010
Preloge: Odcep Zbičajnik
Z HS 7
61
V
 
7.
883010
883017
C 883010
Preloge: Slapnik-Jerman
Z HS 17
212
V
 
8.
883010
883018
C 883010
Polene: Skrbinšek-Šlosar
Z HŠ 25a
96
V
 
9.
883020
883021
C 383010
Zg. Pristava-desno
Z HS 3C
97
V
 
10.
883030
883031
C 383010
Zg. Pristava-levo
Z HS 30
345
V
 
11.
883040
883041
C 383020
Sl. Konjice: Odcep Režabek
C 383030
131
V
 
12.
883050
883051
C 383020
Dobrava: Odcep Lebeničnik
Z HS 3F
146
V
 
13.
883060
883061
C 383020
Dobrava: Odcep Bogatin
Z HS 4E
153
V
 
14.
883070
883071
C 383030
Dobrava: Odcep Pristovnik
Z HS 1E
85
V
 
15.
883080
883081
C 383020
Dobje-Lazar
Z HS 9
183
V
 
16.
883090
883091
C 383030
Sl. Konjice: Odcep Sp. Vrtec
C 383090
157
V
 
17.
883090
883092
C 883090
Market Gologrančevo 
C 884690
166
V
 
18.
883090
883093
C 883090
Market-Liptovska 16
Z HS 16
28
V
 
19.
883090
883094
C 883090
Market-Liptovska 20
Z HS 6A
29
V
 
20.
883090
883095
C 383090
Odcep Sp. Vrtec-pešpot
Z pločn.
52
B
 
21.
883100
883101
C 383030
Sl. Konjice-Škalce
C 383040
1.534
V
 
22.
883100
883102
C 883100
Škalce: Odcep Valand
Z HS 60
187
V
 
23.
883110
883111
C 383030
Škalce HŠ 6 in 6A
Z ODC.6
544
V
 
24.
883110
883112
C 883130
Škalce HŠ 7
Z HS 7
366
V
 
25.
883120
883121
C 383030
Škalce: Odcep Ložak-Leskovar
C 883140
70
V
 
26.
883130
883131
C 383030
Gabrovlje-Škalce
C 383040
881
V
 
27.
883140
883141
C 383020
Dobrava-Gabrovlje
C 383030
794
V
 
28.
883150
883151
C 383030
Gabrovlje: odesk Kropej-Gorinš
Z HS 10
222
V
 
29.
883160
883161
C 383040
Slovenske Konjice-Golič
C 383060
1.306
V
 
30.
883160
883162
C 883160
Povezava-pralnica
Z HS 3C
46
V
 
31.
883160
883163
C 883160
Veterinarska postaja
Z HS 2A
64
V
 
32.
883160
883164
C 883160
Vešenik: Odcep Strašek-Macuh
Z HS 48
147
V
 
33.
883170
883171
C 883160
Dinos-Pliberšek-Konec
Z NH
330
V
 
34.
883180
883181
C 883160
Vešenik: Kuk-Trošt
C 883200
879
V
 
35.
883180
883182
C 883180
Vešenik: Odcep Grah-Kuk
Z HS 44
84
V
 
36.
883180
883184
C 883180
Vešenik: TP-Slapnik
Z HS 11B
66
V
 
37.
883180
883185
C 883180
Vešenik:TP-Jezernik
Z HS 21K
83
V
 
38.
883190
883191
C R3 700
Bezina-Kokošja farma
C 383040
1.221
V
 
39.
883200
883201
C 383050
Zgornji Vešenik
C 383060
1.297
V
 
40.
883200
883202
C 883200
Vešenik: Odcep Štraser
Z HS 27
30
V
 
41.
883200
883203
C 883200
Vešenik: Odcep Kolarič
Z HS 26
28
V
 
42.
883200
883204
C 883200
Vešenik: Odcep Sevšek-Habjan
Z HS 34
169
V
 
43.
883210
883211
C 383050
Strtenik: Odcep Hlastec
Z HS 7A
801
V
 
44.
883220
883221
C 383170
Tepanje:krožna Hohler-Povh
C 383170
651
V
 
45.
883230
883231
C 883220
Tepanje: Odcep Modernič
Z HS 134
185
V
 
46.
883240
883241
C 383170
Ljubič-Pačnik
C 884160
850
V
 
47.
883250
883251
C 383080
Zg. Breg
C 883920
546
V
 
48.
883250
883252
C 883250
Breg: Odcep Černec
Z HS 28A
219
V
 
49.
883260
883261
C 383080
Nova vas-Prevrat
C 383090
1.489
V
 
50.
883260
883262
C 383090
Nova vas-Prevrat
C R3 688
1.941
V
 
51.
883270
883271
C 383090
Konjiška vas: Odcep Vidali
Z HS 44
510
V
 
52.
883270
883272
C 883270
Konjiška vas-Laznik
Z HS 43
345
V
 
53.
883280
883281
C 883270
Tolsti Vrh: Odcep Planinc
Z HS 27
742
V
 
54.
883290
883291
C 383090
Tolsti Vrh: Golob-Grajžl
C R3 686
2.001
V
 
55.
883300
883301
C 383160
Jernej-Zg. Laže
C 383160
2.068
V
 
56.
883310
883311
C 383090
Kamna Gora: Odcep Kumno
Z Kumno
446
V
 
57.
883320
883321
C 383090
Kamna Gora: Odcep Jevšenak
Z HS 18
427
V
 
58.
883330
883331
C 383090
Kamna Gora: Odcep Mrkolak
Z Mrkola
329
V
 
59.
883340
883341
C 383070
OŠ-Grad Tattenbach
Z parkir.
2.058
V
 
60.
883350
883351
C 383090
Sojek-Borovje
Z HS 17
745
V
 
61.
883360
883361
C 464040
Sojek: Podgoršek-Brdce
Z HS 21
380
V
 
62.
883370
883371
C 383100
Sojek-cesta na Loke
Z odc.21
1.008
V
 
63.
883370
883372
C 883370
Kamna Gora: Iskrač-Košec
Z HS 23
363
V
 
64.
883370
883373
C 883370
Na Loke: Grašič-Šelh
Z HS 29
185
V
 
65.
883380
883381
C 383100
Stare Slemene-Hrastnik
Z NH
1.597
V
 
66.
883380
883382
C 883380
Slemene: Odcep Šelih
Z HS 48
330
V
 
67.
883380
883383
C 883380
Slemene: Odcep Rošer
C 896060
875
V
 
68.
883390
883391
C 383110
Suhadol-Grajski
C 883420
1.999
V
 
69.
883390
883392
C 883390
Suhadol-Stupan
Z NH
440
V
 
70.
883400
883403
C 396500
Kraberk: Kotnik-Macuh na breg
Z HS 22
238
V
 
71.
883400
883404
C 396500
Kraberk: pod gozdom Robar
Z HS 6A
426
V
 
72.
883410
883411
C 383110
Klokočovnik-Tičevo
C 883830
2.095
V
 
73.
883420
883421
C 383110
Klokočovnik-Suhadol
C 383110
2.691
V
 
74.
883420
883422
C 883420
Kapela-Gošnik
Z HS 21A
301
V
 
75.
883430
883431
C 383110
Loče: Anderlič-Fink
C 883860
1.073
V
 
76.
883430
883432
C 883430
Loče: Gumzej-Fink
Z HS 14
314
V
 
77.
883440
883441
C 383120
Tepanje-Perovec (Mastnak)
C 883950
687
V
 
78.
883450
883451
C 383120
Brezje: Odcep Jereb
Z HS 15
447
V
 
79.
883450
883452
C 883450
Brezje: Cvahte-Ratej
C 883500
361
V
 
80.
883460
883461
C 440360
Loče: Krožna ulica
C 440360
250
V
 
81.
883470
883471
C 440360
Loče-Spodnji Jernej
C 383150
2.392
V
 
82.
883470
883472
C 883470
Štaj.vas: Odcep Petek-Hace
Z HS 11
217
V
 
83.
883470
883473
C 883470
Sp. Jernej: Odcep Gornik-Hren
Z HS 6
205
V
 
84.
883480
883481
C 440360
Štaj. vas-Festunge
Z HS 2a
684
V
 
85.
883480
883482
C 883470
Kapela-Festunge
Z NH
622
V
 
86.
883480
883483
C 440360
Koble-Festunge
Z HS 2
440
V
 
87.
883490
883491
C 440360
Mali Breg
Z HS 6
533
V
 
88.
883500
883501
C 440360
Koble-Kolačno
C 440340
2.906
V
 
89.
883500
883502
C 883500
Koble: Čakš-Pistovnik
Z HS 10B
341
V
 
90.
883510
883511
C 440360
Petelinjek: cesta proti Čretam
Z Črete
1.191
V
 
91.
883520
883521
C 440360
Ličenca-Rebernak
C 440340
1.712
V
 
92.
883530
883531
C 440360
Ličenca-Falentek
C 383160
2.647
V
 
93.
883530
883532
C 883530
Ličenca: Odcep Žavcer
Z HS 14
160
V
 
94.
883540
883541
C 440360
Ličenca: Dalmatinci
Z HS 19
468
V
 
95.
883550
883551
C 383160
Vrh-Sp. Laže
C R3 688
2.584
V
 
96.
883550
883552
C 883550
Zg. Laže: Čater-Ganzitti
Z HS 14
392
V
 
97.
883550
883553
C 883550
Zg. Laže: Odcep Marguč
Z HS 10
199
V
 
98.
883550
883555
C 883550
Selski Vrh: Odcep Zlodej
Z HS 15
315
V
 
99.
883550
883556
C 883550
Selski Vrh: Odcep Lugarič
C 383160
639
V
 
100.
883550
883557
C 883550
Selski Vrh: Odcep Šuštar
Z HŠ 21a
150
V
 
101.
883560
883561
C 383140
Zbel. Gora: Odcep Gmajna
Z HS 44
170
V
 
102.
883570
883571
C 383140
Zbel. Gora: Prenoš-Grosek
Z GC
1.060
V
 
103.
883570
883572
C 883570
Zbel. Gora: Kapela-Senker
Z HS 53
877
V
 
104.
883570
883573
C 883570
Zbel. Gora: Korenjak-Vrhovšek
Z HS 56B
1.229
V
 
105.
883570
883574
C 883570
Zbel. Gora: Peček-Pisanec
Z HS146
369
V
 
106.
883580
883581
C 383140
Zbel. Gora-Zgornje Dole
Z HS 111
1.202
V
 
107.
883580
883582
C 883580
Zbel. Gora: Medved-Rečnik
Z HS 116
285
V
 
108.
883580
883583
C 883580
Zbel. Gora: Odcep Šurbek
Z GC
738
V
 
109.
883580
883584
C 883570
Zbel. Gora: Cesta nad Korenom
Z HS 70
248
V
 
110.
883580
883585
C 883580
Zbel. Gora-Srednje Dole
Z HS 74A
195
V
 
111.
883590
883591
C 883580
Zbel. Gora-Prevole
C R1 219
1.981
V
Poljčane 756 m
112.
883590
883592
C 882590
Na Ljubično
Z HŠ114a
822
V
 
113.
883590
883593
C 883590
Zbel. Gora: Cenc-Lovrenčič
C 883580
719
V
 
114.
883590
883594
C 883590
Zbel. Gora: Odcep Klančnik
Z HS 101
588
V
 
115.
883600
883601
C 383140
Podpeč ob Dravinji
Z GC
305
V
 
116.
883610
883611
C R3 687
Penoje-Lipoglav
C 883630
693
V
 
117.
883610
883612
C 883610
Most Penoje-Voh
Z HS 1
269
V
 
118.
883620
883621
C R3 687
Penoje-Kožuh
Z HS 8
448
V
 
119.
883630
883631
C R3 687
Golobjek-Lipoglav
C 883660
1.935
V
 
120.
883630
883632
C 883630
Lipoglav: Trupi-Simon
Z HS 28a
199
V
 
121.
883640
883641
C R3 687
Šednje-Zbel. Gora-podvoz
C 383140
1.865
V
 
122.
883640
883642
C 883840
Zbel. Gora: Kolar-Mavrič
Z HS 4
107
V
 
123.
883640
883643
C 883640
Zbel. Gora: Rebernak-Bezenšek
Z HS 8
125
V
 
124.
883640
883644
C 883640
Zbel. Gora: Kumberger-kamnol
Z HS 14A
377
V
 
125.
883640
883645
C 883640
Zbel. Gora: Pečar-Taks
Z HS 16A
141
V
 
126.
883640
883646
C 883640
Zbel. Gora: Korošec-Hriberni
Z HS 21A
115
V
 
127.
883650
883651
C 883630
Lipoglav: Papež-Ratajc
C R3 687
628
V
Šentjur 172 m
128.
883650
883652
C 883650
Lipoglav: Čuješ-Kamenšek
Z HS 11
577
V
 
129.
883660
883661
C 883830
Papež-Veliki Lipoglav
Z HS 42
1.115
V
 
130.
883670
883671
C R3 688
Sp. Laže-Selski Vrh
C 883550
1.133
V
 
131.
883680
883681
C R3 688
Sp. Laže: Odcep Valant
Z HS 9
570
V
 
132.
883680
883682
C 883680
Podpeč: Požlep-Ajdnik-Valand
Z HS 10
866
V
 
133.
883690
883691
C R3 688
Zbelovo-Selski Vrh
C 883550
2.498
V
 
134.
883700
883701
C R3 688
Zbelovo: Odcep Kapela-ribnik
C 883690
1.125
V
 
135.
883700
883702
C 883700
Zbelovo: Šretl-Razboršek
Z HS 21B
127
V
 
136.
883710
883711
C R3 688
Zbelovo-gasilski dom
C 383140
617
V
 
137.
883710
883712
C 883710
Zbel. Gora: Ob Dravinji-velbi
Z HS 37
150
V
 
138.
883720
883721
C 883710
Zbel. Gora: Grad-Kovše
Z HS 29
953
V
 
139.
883720
883722
C 883720
Zbel. Gora: Rozman-Korošec
Z HS 26
344
V
 
140.
883730
883731
C R3 688
Zbelovo-stara šola
Z HS 2
111
V
 
141.
883740
883741
C R3 688
Zbelovo: Lovec-Pintar
Z HS 57
374
V
 
142.
883750
883751
C R3 688
Zbelovo-silosi
Z HS 5B
157
V
 
143.
883760
883761
C R3 688
Mlače: Prah-Hajdnik
C 883780
389
V
 
144.
883760
883762
C 883760
Mlače: Šmid-Štefanič
Z HS 7
128
V
 
145.
883770
883771
C 883780
Mlače: TD-Šrot
Z HS 15
478
V
 
146.
883780
883781
C R3 688
Mlače-Štajerska vas
C 883470
1.273
V
 
147.
883790
883791
C R3 688
Mlače-Pogled-Štaj.vas
C 883470
954
V
 
148.
883800
883801
C R3 688
Loče: Trgovina-Marovt
C 440360
455
V
 
149.
883800
883802
C 883800
Loče: Odcep Kračun-Grum
Z HS 2
113
V
 
150.
883810
883811
C 883800
Loče: Grajska ulica
Z HS 12
270
V
 
151.
883820
883821
C 883810
Loče: Sončna ulica
Z HS 11
118
V
 
152.
883830
883831
C R3 688
Loče-Lipoglav-Tičevo
C 396500
3.717
V
Šentjur 1.973 m
153.
883830
883832
C 883840
Loče: Kračun-Bezenšek
Z HS 10
179
V
 
154.
883830
883834
C 883830
Loče: Svibošno-Konec
Z NH
1.419
V
 
155.
883830
883835
C 883830
Lipoglav: Kračun-Marguč
Z HS 72
120
V
 
156.
883830
883836
C 883830
Lipoglav: Jančič-Lubej
Z HS 90
251
V
 
157.
883830
883837
C 883830
Loče: Odcep ob potoku Dover
Z HS 7
143
V
 
158.
883830
883838
C 883630
Lipoglav: Odcep Lopan
Z HS 23A
419
V
 
159.
883840
883841
C R3 688
Loče-Sv. Duh
C 883830
112
V
 
160.
883850
883851
C 883830
Loče-pokopališče
C 883850
231
V
 
161.
883860
883861
C R3 688
Žiče-na Gmajni-Klokočovnik
C 883420
1.848
V
 
162.
883870
883871
C R3 688
Žiče: Cerkev-Ratej
C 883880
415
V
 
163.
883880
883881
C R3 688
Žiče-Žička Gorca
C 885450
511
V
 
164.
883880
883882
C 883880
Žiče: Ratej-Črešnar
Z HS 103
333
V
 
165.
883890
883891
C R3 688
Žiče-ob avtocesti
C 383080
596
V
 
166.
883900
883901
C R3 688
Hrovati
Z HS 39
525
V
 
167.
883910
883911
C R3 688
Konjiška vas
C 383090
604
V
 
168.
883910
883912
C 883910
Konjiška vas: Cesta pod goro
Z HS 34
426
V
 
169.
883910
883913
C 883910
Konjiška vas: Odcep Mlakar
Z HS 29
108
V
 
170.
883920
883921
C R3 688
Blato-Breg
C 383080
861
V
 
171.
883920
883922
C 883920
Blato: povezovalna Retuznik
Z HS 24
57
V
 
172.
883920
883923
C 883940
Blato: povezovalna Kuk
Z HS 10
83
V
 
173.
883930
883931
C R3 688
Žička cesta-Blato
C 383070
1.020
V
 
174.
883940
883941
C R3 688
Obvoznica-Blato
C 883920
222
V
 
175.
883950
883951
C R3 686
Draža vas-Perovec
C 383120
1.109
V
 
176.
883950
883952
C R3 686
Draža vas: Kapela-Marguč
C 883950
311
V
 
177.
883950
883953
C 883950
Draža vas: Gosnik-Robar
Z HS 55
76
V
 
178.
883960
883961
C 883950
Draža vas: Odcep Šmid
Z HS 74
360
V
 
179.
883970
883971
C R3 686
Zafošt-Kolačno
C 883500
2.107
V
 
180.
883980
883981
C 883970
Draža vas: Odcep Rubin
Z HS 73
551
V
 
181.
883980
883982
C 883980
Draža vas: Odcep Koprivnik
Z HS 75
304
V
 
182.
883990
883991
C R3 686
Draža vas: Bobik-Marguč
C R3 686
490
V
 
183.
883990
883993
C 883990
Draža vas: Mlakar-Satler
Z HS 5
340
V
 
184.
884010
884011
C R3 686
Žiče (pri el. črpalki)
Z HS 26B
212
V
 
185.
884020
884021
C 383110
Škedenj: Odcep Mulej
Z HS 4
546
V
 
186.
884020
884022
C R3 686
Škedenj: Odcep Šuperger
Z HS 10
733
V
 
187.
884040
884041
C 884020
Kraberk: Pod orehi-Ledinek
Z HS 12
828
V
 
188.
884060
884062
C 383180
Tolsti Vrh: Zorko-konec
Z HS 4
471
V
 
189.
884060
884063
C 383180
Tolsti Vrh: Zorko-Klokočovnik
Z HS 41
177
V
 
190.
884070
884071
C 440340
Sp. Grušovje: Odcep Lah
Z HS 9
326
V
 
191.
884080
884081
C 440340
Sp. Grušovje-Perovec
C 383120
2.051
V
 
192.
884080
884082
C 884080
Sp. Grušovje: športno igrišče
Z HS 17
286
V
 
193.
884080
884083
C 383120
Povezovalna Perovec
C 884080
57
V
 
194.
884090
884091
C R2 430
Sp. Grušovje
C 884080
1.271
V
 
195.
884090
884092
C 884090
Sp. Grušovje: Odcep Podergajs
Z HS 6
141
V
 
196.
884090
884093
C 884090
Sp. Grušovje: Odcep Brumec
Z HS 10D
41
V
 
197.
884100
884101
C 884090
Tajna-motel Maribor
Z HS 10A
657
V
 
198.
884110
884111
C R2 430
Motel (AC proti Celju)
Z HS 10
569
V
 
199.
884120
884121
C R2 430
Zeče: Krepel-Bobik
C 883010
2.378
V
 
200.
884120
884122
C 884120
Zeče: Odcep Zatler
Z HS 21
103
V
 
201.
884120
884124
C 884120
Zeče: zajetje Krepel
Z HS 3A
74
V
 
202.
884130
884131
C 440340
Brezje
C 383120
1.332
V
 
203.
884130
884132
C 884130
Draža vas: Majšler-Kropf
C 884080
687
V
 
204.
884140
884141
C R2 430
Tepanje-Satler
C 383120
1.532
V
 
205.
884140
884142
C 884140
Tepanje: Odcep Vezjak
Z HS 45
125
V
 
206.
884150
884151
C R2 430
Tepanje-Brdo
C 883170
2.258
V
 
207.
884160
884161
C 884150
Tepanje: mimo Pirca
C 884170
128
V
 
208.
884160
884162
C 884170
Tepanje: Odcep Ljubič
Z HS 67
135
V
 
209.
884170
884171
C R2 430
Tepanje: Trgovina-Šporar
Z HS 66D
349
V
 
210.
884170
884172
C 884170
Tepanje: Odcep Vrtec
Z HS 28C
88
V
 
211.
884170
884173
O 884171
Tepanje: Odcep Napotnik
Z HŠ 75
64
V
 
212.
884180
884181
C R2 430
Zeče: Preložnik-Slokar
C 884120
476
V
 
213.
884190
884191
C R2 430
Sp. Tepanje-Esih-Ratej
C 383170
628
V
 
214.
884190
884192
C 884190
Tepanje: Odcep Purgaj
Z HS 13B
166
V
 
215.
884190
884193
C 383170
Tepanje: Odcep Hohler
Z HS 10A
400
V
 
216.
884200
884201
C R2 430
Faktor-Tepanjski Vrh
C 383170
963
V
 
217.
884200
884202
C 383170
Tepanjski Vrh: Odcep Črešnar
Z HS 12B
64
V
 
218.
884210
884211
C R2 430
Dobrnež-Prežigal
C 383090
1.159
V
 
219.
884210
884212
C 884210
Dobrnež: Odcep Gorinšek
Z HS 9
146
V
 
220.
884220
884221
C R2 430
Dobrava: Odcep Rimer
C 383020
277
V
 
221.
884230
884231
C R2 430
Zeče-Preloge
C 883010
866
V
 
222.
884230
884232
C 884230
Preloge: Odcep Hren
Z HS 20
135
V
 
223.
884240
884241
C 884250
Cesta pod Goro-Žička
C 383070
200
V
 
224.
884240
884242
C 884240
Cesta pod Goro: Odsek Frim
Z HS 8
50
V
 
225.
884240
884243
C 884240
Žička cesta: Rebernak-Jančič
Z HS 20
66
V
 
226.
884240
884244
C 884240
Žička cesta: Vipotnik-Peček
Z HS 18
66
V
 
227.
884250
884251
C 383070
Cesta pod goro
Z HS 9
502
V
 
228.
884260
884261
C 884240
Kajuhova ulica (zgornja)
Z HS 6
144
V
 
229.
884270
884271
C 884240
Kajuhova ulica (spodnja)
C 883930
193
V
 
230.
884280
884281
C 883930
Kletna ulica
Z HS 9
366
V
 
231.
884290
884291
C 883930
Ul. vzporedna Kletni
Z HS 5
140
V
 
232.
884300
884301
C 884300
Ul. Antona Janše (spodaj)
O 884304
135
V
 
233.
884300
884302
C 884310
Ul. A. Janše: Odcep Jakopič
Z HS 18
130
V
 
234.
884300
884303
C 884300
Ul. A. Janše (zgoraj)
O 884304
138
V
 
235.
884300
884304
C 884310
Ul. A. Janše: Odcep Kadilnik
Z HS 23
126
V
 
236.
884310
884311
C 383070
Mizarska cesta
C R3 688
741
V
 
237.
884310
884312
C 884310
Mizarska ulica-Fijavž
Z HS 17B
105
V
 
238.
884310
884313
C 884310
Odcep Ulčnik-Gorenjak
Z HS 62
77
V
 
239.
884310
884314
C 884310
Odcep pod Mizarsko
Z HS 58
77
V
 
240.
884320
884321
C 884310
Taborniška na Mizarsko
C 884360
127
V
 
241.
884320
884322
C 884310
Prečna na Mizarsko
Z HS 25E
257
V
 
242.
884330
884331
C 884320
Taborniška ulica
Z HS 10
111
V
 
243.
884340
884341
C 884320
Ulica Anice Černejeve
Z HS 11
188
V
 
244.
884350
884351
C 884320
Gubčeva ulica
Z HS 10
112
V
 
245.
884360
884361
C 884320
Ulica Pri izviru
Z HS 12
309
V
 
246.
884370
884371
C 883340
Tattenbachova ulica
Z HS 17A
251
V
 
247.
884370
884372
C 883340
Odcep proti pokopališču
Z HŠ 6
140
V
 
248.
884370
884373
C 884370
Nad pokopališčem
Z HŠ 19
88
V
 
249.
884380
884381
C 883340
Tattenbachova-vezna
Z HS 5B
121
V
 
250.
884390
884391
C 883340
Cvetlična ulica
C 884250
235
V
 
251.
884400
884401
C 883340
Cesta pod gradom
C 884410
92
V
 
252.
884410
884411
C 383070
Aškerčeva ulica
C 884390
179
V
 
253.
884420
884421
C 383070
Prešernova ulica
Z HS 7
119
V
 
254.
884420
884422
C 884420
Prešernova-vezna
Z HS 9
46
V
 
255.
884430
884431
C 383070
Prečna ulica
C 884470
276
V
 
256.
884440
884441
C 884430
Vrtna ulica
Z HS 3
166
V
 
257.
884450
884451
C 884430
Cesta do tržnice
Z tržnica
292
V
 
258.
884460
884461
C 383070
Podaljšek Industrijske
C 884450
242
V
 
259.
884470
884471
C 383070
Stari trg
C 884480
267
V
 
260.
884470
884472
C R2 430
Avtobusno postajališče
C 884470
128
V
 
261.
884470
884473
C R2 430
Avtobusno postajališče-sodišče
C 884480
379
V
 
262.
884470
884474
O 884471
Stari trg-Mestni trg
O 884473
269
B
 
263.
884470
884475
C 884470
Vzporedna z regionalno cesto
Z HS 27A
147
V
 
264.
884480
884481
C R2 430
Ul. A. Tavčarjeva
C 383070
446
V
 
265.
884480
884482
C 884480
Odcep k Vili Štok
Z HS 9
40
V
 
266.
884490
884491
C 383070
Lambrechtinova ulica
C 884530
170
V
 
267.
884500
884501
C 383070
Obrtniška ulica
C R2 430
135
V
 
268.
884510
884511
C 383070
Šolska-vezna
Z HS 20
385
V
 
269.
884520
884521
C 884500
Ul. dr. Rudolfa
C 884490
93
V
 
270.
884530
884531
C R2 430
Celjska cesta
C 884470
218
V
 
271.
884540
884541
C 383080
Usnjarska-Mestni trg
Z HS 1
272
V
 
272.
884540
884542
C 884540
Povezovalna Mestni trg
C 383080
175
V
 
273.
884540
884543
C 884540
Mestni trg-Konus
O 884544
129
V
 
274.
884540
884544
C 383070
Cesta v Konus
C 884540
907
V
 
275.
884540
884546
C R3 688
Obvoznica-Konus
C 884540
456
V
 
276.
884550
884551
C 383080
Ul. B. Vinterja-I. Minattija
C R3 688
467
V
 
277.
884560
884561
C 383080
Poljska cesta
Z HS 16
288
V
 
278.
884560
884562
C 383080
Krožna-Delavska
C 383080
196
V
 
279.
884570
884571
C 383080
Ul. Toneta Melive
C R3 688
407
V
 
280.
884570
884572
C 884570
Ul. T. Melive-vezna
C 884550
144
V
 
281.
884570
884573
C 884570
Ul. T. Melive-ob obvoznici
Z HS 34
128
V
 
282.
884580
884581
C 884600
Mariborska cesta
C R3 688
214
V
 
283.
884590
884591
C 884600
Štajerska cesta
C R3 688
333
V
 
284.
884600
884601
C R2 430
Metka-Kralj
C R2 430
188
V
 
285.
884610
884611
C R3 700
Krožna na Oplotniško (Kuk)
C 884610
260
V
 
286.
884620
884621
C R3 700
Šarhova ulica
C 383040
204
V
 
287.
884630
884631
C 883100
Vinogradna ulica
C R3 700
487
V
 
288.
884630
884632
C 884630
Vinogradna-vezna
C 383030
40
V
 
289.
884630
884633
C 884630
Vinogradna-Škalce
C 883100
1.140
V
 
290.
884640
884641
C 383030
Vzporedna Slomškovi
C 884650
253
V
 
291.
884650
884651
C 383030
Vzporedna Rimski ulici
C 383030
668
V
 
292.
884660
884661
C 383030
Rimska-vezna
C 383030
331
V
 
293.
884660
884662
C 383030
Igrišče Rimska
Z HS 36
63
V
 
294.
884660
884663
C 383030
Rimska ul: Odcep Štante
Z HS 22
43
V
 
295.
884670
884671
C 884690
Ul. Dušana Jereba
C 383030
314
V
 
296.
884670
884672
C 383030
Vezna Slomškova-D. Jereba
C 884670
90
V
 
297.
884670
884673
C 884670
Slomškova-D. Jereba
Z HS 11A
86
V
 
298.
884680
884681
C 383030
Mlinska cesta
Z HS 4
270
V
 
299.
884680
884682
C 884680
Odcep na Mlinsko (Hlačar)
Z HS 11C
44
V
 
300.
884690
884691
C R2 430
Škalska-Slomškova
C 383030
229
V
 
301.
884690
884692
C 884690
Škalska-Kotlovnica
Z HS 12
68
V
 
302.
884690
884693
C 884690
Vzporedna Škalski (blok)
C 884690
80
V
 
303.
884700
884701
C 383170
Tepanjski Vrh: Odcep Noner
Z HS 14D
104
V
 
304.
884710
884711
C 383170
Tepanjski Vrh: Kapela-Hribernik
Z HS 7
189
V
 
305.
884720
884721
C 383150
Selski Vrh: Šplajt-Peček
Z HS 8
352
V
 
306.
884730
884731
C R2 430
Sp. Preloge: Odcep Muršič
Z HS 24
185
V
 
307.
884740
884741
C R2 430
Sp. Preloge: Odcep Dečman
Z HS 17B
196
V
 
308.
884750
884751
C R2 430
Zeče: Odcep Kline
Z HS 28A
115
V
 
309.
884760
884761
C 383150
Sp. Jernej: Strmšek-Enci
Z HS 9
309
V
 
310.
884770
884771
C 884770
Jernej: Odcep Žnidar
Z HS 26
196
V
 
311.
884780
884781
C 383150
Jernej: cesta pod pokopališčem
Z HS 13
376
V
 
312.
884790
884791
C 383160
Jernej: Odcep Mlakar-Cugmas
Z HS 33
591
V
 
313.
884800
884801
C 883300
Zg. Laže: Odcep Ribič
Z HS 29
398
V
 
314.
884810
884811
C 440360
Jernej: Odcep Kušter-Korošec
Z HS 2
221
V
 
315.
884820
884821
C 383060
Dobrnež: Odcep Golič
Z HS 4
118
V
 
316.
884830
884831
C 440360
Ličenca: Odcep Rak
Z HS 6
439
V
 
317.
884840
884841
C 440360
Ličenca: Bračko-Pušnik
Z GC
876
V
 
318.
884850
884851
C 884840
Ličenca: Rampaher-Bračko
O 884841
217
V
 
319.
884860
884861
C R3 686
Cerkev Špitalič-Petek
Z HS 10
1.333
V
 
320.
884870
884871
C 383150
Jernej: do pokopališča
Z pokop.
74
V
 
321.
884880
884881
C 383050
Strtenik-odcep Oblak
Z HS 8
221
V
 
322.
884890
884891
C 383170
Brdo: Kotnik-Klančnik
Z HS 18C
53
V
 
323.
884900
884901
C 383160
Zg. Laže: Odcep Rebernak
Z HS 15
180
V
 
324.
884910
884911
C 383160
Zg. Laže: Odcep Hribernik
Z HS 17
131
V
 
325.
884920
884921
C R3 688
Konjiška vas: ob avtocesti
Z HS 45
456
V
 
326.
884930
884931
C 383090
Konjiška vas: Odcep Pišotek
Z HS 36A
149
V
 
327.
884930
884932
C 884930
Konjiška vas: Odcep Pušnik
Z HS 16C
38
V
 
328.
884940
884941
C 383050
Vešenik: Odcep Kladnik
Z HS 15C
185
V
 
329.
884940
884942
C 884940
Vešenik: pod Polegekom
Z HS 16J
201
V
 
330.
884940
884943
C 884940
Vešenik: nad Polegekom
Z HS 15K
147
V
 
331.
884940
884944
C 383050
Bezina: vzporedna Oplotniški
Z HŠ 1C
208
V
 
332.
884950
884951
C R3 686
Draža vas: Odcep Cugmas
Z HS 47A
93
V
 
333.
884950
884952
C 884950
Draža vas: Odcep Vrhovšek
Z HS 49A
47
V
 
334.
884960
884961
C R3 686
Draža vas-stara železnica
C 383080
1.304
V
 
335.
884970
884971
C R3 688
Konjiška vas: Odcep križ-Penič
Z HS 49
319
V
 
336.
884980
884981
C R3 688
Konjiška vas-nova vas nad AC
Z HS 13A
629
V
 
337.
884980
884983
C 383080
Nova vas: Odcep Cegnar
Z HS 11
102
V
 
338.
884980
884984
C 383080
Nova vas: nad AC
Z HS 8B
120
V
 
339.
884990
884991
C R2 430
Tepanje: Odcep Goričan
Z HS 3B
84
V
 
340.
884990
884992
C R3 686
Tepanje: Ribič-Ferjuc
Z HS 2H
132
V
 
341.
884990
884993
C R3 686
Draža vas: Marguč-Vezjak
Z HS 52
180
V
 
342.
884990
884994
C R3 686
Draža vas: Odcep Vezjak
Z HS 78
28
V
 
343.
884990
884995
C R3 686
Draža vas: Odcep Reš
Z HS 48A
109
V
 
344.
885000
885001
C 383010
Preloge: Odcep Vipotnik-Hren
Z HS 4
240
V
 
345.
885010
885011
C 383170
Gabrovnik: Bukovšek-Rebernak
Z HS 33B
77
V
 
346.
885020
885021
C 383080
Breg: Odcep Ercek
Z HS 5
220
V
 
347.
885020
885022
C 383080
Breg: Odcep Brdnik
Z HS 6A
144
V
 
348.
885030
885031
C R2 430
Novo Tepanje: Odcep Juhart
Z HS 8
449
V
 
349.
885030
885032
C R2 430
Novo Tepanje: Kropf-Pučnik
Z HS 2
294
V
 
350.
885030
885033
C R2 430
Novo Tepanje: Odcep Golob
Z HS 2A
427
V
 
351.
885030
885034
C 885030
Tepanje: Klokočovnik-Pučnik
Z HS 3
296
V
 
352.
885030
885036
C R2 430
Tepanje: Kropf-Munda
Z HS 19
158
V
 
353.
885030
885037
C R2 430
Dom krajanov-Napotnik
Z HS 58
541
V
 
354.
885030
885038
C R2 430
Cerkev Tepanje-športni center
Z šp.c.
109
V
 
355.
885030
885039
C R2 430
Sp. Grušovje: Odcep do AC
Z HS 5
320
V
 
356.
885040
885041
C R2 430
Prevrat: Levart-Sojič
C 883260
525
V
 
357.
885050
885051
C 383080
Breg: Odcep Rečnik
Z HS 19
79
V
 
358.
885060
885061
C 383090
Breg: Odcep Toman
Z HS 25
204
V
 
359.
885060
885062
C 383080
Breg: Odcep Leskovar
Z HS 23
63
V
 
360.
885060
885063
C 383080
Breg: Odcep Mernik 
Z HS 24A
116
V
 
361.
885070
885071
C 383090
Prežigal: Odcep Valant
Z HS 7
151
V
 
362.
885080
885081
C 383080
Sp. Pristava: Odcep Sirc
Z HS 5
73
V
 
363.
885090
885091
C 383080
Sp. Pristava: Odcep Šmid
Z HS 4
97
V
 
364.
885100
885101
C R3 688
Konjiška vas: Odcep Brglez
Z HS 38A
261
V
 
365.
885110
885111
C R3 688
Žiče: Ribič-Nareks
Z HS 61A
666
V
 
366.
885120
885121
C 383010
Bornšek-Dom krajanov
Z HS 16
92
V
 
367.
885120
885122
C 383010
Polene: mimo zajetja
Z GC
60
V
 
368.
885130
885131
C 383010
Polene: Odcep Brglez-Kmetec
Z HS 42
81
V
 
369.
885140
885141
C 383010
Polene: Odcep Fijavž-Furman
Z NH
99
V
 
370.
885150
885151
C 383050
Bezina: Mlakar-Terbos
Z HS 61
357
V
 
371.
885160
885161
C 383090
Kamna Gora: Odcep-Slemenšek
Z HS 7
175
V
 
372.
885170
885171
C 383110
Klokočovnik: Leber-Špes
Z HS 59
337
V
 
373.
885180
885181
C 383110
Klokočovnik: Petelinšek-Žurej
Z HS 61
196
V
 
374.
885190
885191
C 383040
Škalce: Odcep golf
Z HS 91
484
V
 
375.
885200
885201
C 383110
Klokočovnik: Kapela- Žurej
Z HS 41
291
V
 
376.
885200
885202
C 383110
Klokočovnik: Bukovnik-Mernik
Z HS 23A
217
V
 
377.
885210
885211
C 383120
Tepanje: Odcep Stopar
Z HS 1
329
V
 
378.
885220
885221
C 383110
Suhadol: Odcep Petek
Z HS 19
174
V
 
379.
885230
885231
C 383100
Slemene: Jevšenak-Rečnik
Z HS 32
763
V
 
380.
885240
885241
C 383060
Gabrovnik: Odcep Hren
Z HS 29
93
V
 
381.
885240
885242
C 383060
Brdo: Odcep Sovinc
Z HS 15
198
V
 
382.
885240
885243
C 383060
Brdo: Trafo postaja-Sovinc
Z HS 14A
92
V
 
383.
885250
885251
C R3 687
Lipoglav: Kamenšek-Macuh
Z HS 16
853
V
 
384.
885260
885261
C R3 700
Bezina-odcep Brglez
Z HS 23
535
V
 
385.
885260
885262
C 485060
Bezina: Odcep Praprotnik
Z HŠ 25
68
V
 
386.
885260
885263
C 485060
Bezina: Odcep Kumer
Z HŠ 26
132
V
 
387.
885260
885264
C 485060
Bezina: Odcep Rošer
Z HŠ 34
155
V
 
388.
885270
885271
C 383050
Bezina: Odcep Škorjanc
Z HS 53
158
V
 
389.
885270
885272
C 885270
Bezina: Odcep Iršič
Z HS 55
238
V
 
390.
885280
885281
C R3 688
Loče: Prešernova ulica
Z HS 8A
105
V
 
391.
885290
885291
C R3 688
Loče: Cvetlična ulica
Z HS 12
85
V
 
392.
885300
885301
C R3 686
Loče: Ob Železnici
Z HS 3
79
V
 
393.
885310
885311
C 383080
Sl. Konjice: Delavska-Poljska c.
Z HS 21
218
V
 
394.
885320
885321
C R3 688
Konjiška vas: cesta Grinpan
Z HS 6
126
V
 
395.
885330
885331
C R3 686
Draža vas: Odcep Vuce
Z HS 36
100
V
 
396.
885340
885341
C 383040
Bezina: Odcep Obrul
Z HS 3
221
V
 
397.
885340
885342
C 383040
Škalce: Odcep Šelih
Z HS 2
172
V
 
398.
885360
885361
C R3 687
Lipoglav: nad železnico-Grajžl
Z HS 47
769
V
 
399.
885370
885371
C 383110
Klokočovnik: Ogrizek-Pavlič
Z HS 36A
191
V
 
400.
885380
885381
C R3 687
Lipoglav: Kokot-Veber
Z HS 14A
112
V
 
401.
885390
885391
C 383130
Koble: Lovrenčič-Povh
Z HS 31
227
V
 
402.
885400
885401
C 440360
Loče-Mali breg (Pokelšek)
Z HS 5
413
V
 
403.
885410
885411
C 383090
Kamna Gora pod goro
C 383090
665
V
 
404.
885430
885431
C 383090
Kamna Gora: Odcep Gaber
Z HS 26A
235
V
 
405.
885440
885441
C 440360
Loče: Zdravstveni dom-Šola
Z HS 6
83
V
 
406.
885450
885451
C R3 686
Žička Gorca: Križ-Kračun
Z HS 17B
1.269
V
 
407.
885450
885452
C 885450
Žička Gorca: Odcep Strmšek
Z HS 100
67
V
 
408.
885450
885453
C 885450
Žička Gorca: Odcep-Pančič
C 885450
789
V
 
409.
885450
885454
C 886850
Žička Gorca: Odcep-Ratej
Z NH
213
V
 
410.
885460
885461
C R3 686
Gastuž-Marinšek-Kobale
Z HS 38
944
V
 
411.
885460
885462
C R3 686
Stare Slemene: Odcep Mernik
Z HS 15A
179
V
 
412.
885470
885471
C R3 686
Stare Slemene: Odcep Kotnik
Z HS 12
697
V
 
413.
885480
885481
C R3 686
Škedenj-Šranger
C 383180
1.006
V
 
414.
885490
885491
C R3 686
Škedenj: Odcep Leber
Z HS 13
299
V
 
415.
885510
885511
C R3 686
Škedenj: ods. Zidanšek-Cvahte
Z HS 15
1.149
V
 
416.
885510
885513
C 396500
Škedenj: ods. Zidanšek-Jesene
Z HS 13
1.245
V
 
417.
885520
885521
C R3 688
Žiče: Košir-Rečnik
Z HS 59
261
V
 
418.
885530
885531
C R3 686
Škedenj: Podkrajšek-Planinc
Z HS 28
1.303
V
 
419.
885530
885532
C 885530
Tolsti Vrh: Klokočovnik-Gilč
Z HS 34
299
V
 
420.
885540
885541
C R3 686
Viadukt Škedenj-Kelemina
Z HS 2
582
V
 
421.
885550
885551
C R3 686
Škedenj: Plešnik-Jošt
Z HS 19
1.113
V
 
422.
885570
885571
C R3 688
Žiče: Kukovič-Knafelc
Z HS 46
454
V
 
423.
885580
885581
C R3 686
Škedenj: Odcep Zorko
Z HS 14
157
V
 
424.
885590
885591
C R3 686
Žiče: Rečnik-kamnolom
Z HS 40
174
V
 
425.
885600
885601
C R3 686
Tolsti Vrh: Odcep Rožanc
Z HS 3
152
V
 
426.
885600
885602
C 885600
Tolsti Vrh: Odcep Štante
Z HS 2
113
V
 
427.
885610
885611
C R3 686
Tolsti Vrh: Odcep Launka
Z HS 3A
196
V
 
428.
885610
885612
C 885610
Stare Slemene: Odcep Rožanc
Z HS 47
179
V
 
429.
885620
885621
C R3 686
Slemene: Odcep Ratej-Jurše
Z HS 43
432
V
 
430.
885630
885631
C 383020
Liptovska-Trgovski centri
Z HS 38A
722
V
 
431.
885630
885632
C R2 430
Liptovska za črpalko
C 885630
44
V
 
432.
885650
885651
C 383090
Stare Slemene: Pri AP-Pančič
Z HS 33
1.010
V
 
433.
885650
885652
C 885650
Slemene: Odcep Slemenšek
Z HS 34B
108
V
 
434.
885670
885671
C R3 700
Bezina-športno igrišče
Z HS 1a
97
V
 
435.
885670
885672
C R3 700
Vešenik-do hš 6
Z HS 6
173
V
 
436.
885670
885673
C R3 700
Bezina-do hš 73a
Z HS 73A
116
V
 
437.
885670
885674
C R3 700
Bezina-do hš 98
Z HS 98
114
V
 
438.
885670
885675
C R3 700
Bezina: Odcep Leskovar
Z HS 62A
369
V
 
439.
885670
885676
C R3 700
Bezina-odcep Založnik
Z HS 70B
188
V
 
440.
885670
885677
C R3 700
Bezina-odcep Iršič
Z HS 56
195
V
 
441.
885690
885691
C 383100
Sojek: Odcep Ambrož-Plešnik
Z HS 4
59
V
 
442.
885700
885701
C 383090
Sojek: Odcep Kline
Z HS 37
307
V
 
443.
885710
885711
C 383040
Bezina: odcep Šloser
Z HS 21A
782
V
 
444.
885720
885721
C 883200
Gabrovnik: Šintarjev graben
Z NH
343
V
 
445.
885720
885722
C 383170
Brdo: Tajnikar-Šintarjev graben
Z HS 35
437
V
 
446.
885720
885723
C 383050
Križišče Gabrovnik-Š.graben
Z HS 11A
231
V
 
447.
885730
885731
C 383140
Zbel. Gora: podvoz Hribernik
Z HS 38D
420
V
 
448.
885740
885741
C R3 686
Žiče: Ganziti-Založnik
Z HS 83A
75
V
 
449.
885750
885751
C R3 686
Žiče: Lojen-Strmšek
Z HS 81B
125
V
 
450.
885760
885761
C R3 686
Žiče: Odcep pokopališče
Z pokop.
135
V
 
451.
885770
885771
C R3 686
Draža vas: Marguč -polje
Z Marguč
126
V
 
452.
885780
885781
C 883670
Sp. Laže-povezovalna
C 883550
433
V
 
453.
885800
885801
C 383040
Bezina: Odcep Jevšenak
Z HS 6
299
V
 
454.
885810
885811
C 383150
Zbelovo: Odcep Košir-Povh
Z HS 23
302
V
 
455.
885820
885821
C R3 688
Žiče: Odcep letališče
Z HS 107
396
V
 
456.
885830
885831
C R3 688
Žiče: Odcep Očko
Z HS 95
53
V
 
457.
885840
885841
C R3 688
Žiče: šola-Virt
Z HS 14
56
V
 
458.
885850
885851
C R3 686
Žiče: Odcep Gosak
Z HS 24C
85
V
 
459.
885860
885861
C R3 688
Žiče: Dovnik-Kokotec
C 883880
269
V
 
460.
885860
885862
C 885860
Žiče: Odcep Klokočovnik 
Z HS 70I
74
V
 
461.
885860
885863
C 885860
Žiče: Odcep Klokočovnik 
Z HS 70C
55
V
 
462.
885870
885871
C 383140
Zbel. Gora: Odcep Rupnik
Z HS 52
212
V
 
463.
885880
885881
C R3 688
Zbelovo: Odcep Lešnik
Z HS 16
75
V
 
464.
885890
885891
C 383010
Odcep Vinter-Tič
Z NH
343
V
 
465.
885900
885901
C 383010
Polene: odesk Nežmah-Ravnak
Z HS 6
314
V
 
466.
885910
885911
C 383040
Povezava-pralnica
Z HS 6
57
V
 
467.
885920
885921
C 383080
Draža vas: Malič-Goričan
Z HS 24B
119
V
 
468.
885930
885931
C 383070
Podjetniška ulica
Z HS 18
188
V
 
469.
885940
885941
C R2 430
Preloge: S32-Goričan
Z HS 69
216
V
 
470.
885940
885942
C 885940
Povezovalna Postiljonovo S32
C 885940
263
V
 
471.
885940
885943
C 883010
Preloge S32
Z HS 59
261
V
 
472.
885940
885944
C 883010
Povezovalna Postiljonovo
C 885940
359
V
 
473.
885950
885951
C 383080
Draža vas: Malič-Macuh
Z HS 25
118
V
 
474.
885960
885961
C R3 686
Draža vas: Levart-Ratej
Z HS 35A
129
V
 
475.
885970
885971
C 383040
Bezina: Odcep Tominšek
Z HS 9C
294
V
 
476.
885970
885972
C 383040
Škalce: Odcep Fideršek
Z HS 51
98
V
 
477.
885970
885973
C 383040
Vodohran Škalce
Z Vodoh.
78
V
 
478.
885980
885981
C 383090
Tolsti Vrh: Zazijal-Grašič
Z HS 15
586
V
 
479.
885990
885991
C 383050
Bezina: Kapela-Sv. Barbara
Z HS 41
170
V
 
480.
896120
896121
C 396030
Vodušek-Grušce
C 885510
891
V
Šentjur 2.439 m
481.
947670
947671
C 947660
Podpeč: pod Ljubično
Z HS 6
537
V
Poljčane 740 m
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Slovenske Konjice znaša 214.740 m (214,740 km).«
5. člen 
Spremeni se 6. člen, ki se po novem glasi:
»Skupna dolžina vseh kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Slovenske Konjice znaša 291.280 m (291,280 km).«
6. člen 
Črta se 7. člen.
7. člen 
Spremeni se 8. člen, ki se po novem glasi:
»H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2016-49(507) z dne 7. 4. 2016.«
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0002/2016-1(134)
Slovenske Konjice, dne 7. julija 2016
 
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost