Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

2330. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ljubno, stran 7787.

  
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 12. redni seji dne 30. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ljubno 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ljubno (Uradni list RS, št. 92/13), v nadaljevanju: odlok.
2. člen 
V odloku se v 6. členu s spodnjimi podatki nadomestijo ali izvzamejo obstoječe vrstice oziroma dodajo nove pod navedenimi zaporednimi številkami. Tako se uredijo javne poti (JP).
Izvzem:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
62.
721560
721563
O 221251
IPC Loke – ČN III
Z 1290/7
152
v
Sprememba poteka – podaljšanje oziroma nadaljevanje obstoječe javne poti:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
60.
721560
721561
O 221251
IPC Loke – ČN I
Z 1314/4
400
v
3. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2016-118 (507) z dne 6. 6. 2016.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2013-2
Ljubno, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost