Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

2321. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA Idrija d.o.o., stran 7773.

  
Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13, 55/15) sta Občinski svet Občine Idrija na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) na 12. seji dne 7. 7. 2016 in Občinski svet Občine Cerkno na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14, 75/15) na 11. seji dne 30. 6. 2016 sprejela
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA Idrija d.o.o. 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (Uradni list RS, št. 58/14) se v četrtem odstavku 7. člena za dejavnostjo »R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve« dodata dejavnosti »93.110 Obratovanje športnih objektov« in »93.190 Druge športne dejavnosti«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2014
Idrija, dne 7. julija 2016
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.
 
Št. 354-0008/2014
Cerkno, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost