Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

2317. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani, stran 7769.

  
V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in popravki) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 28. 6. 2016 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 21. 7. 2016 sprejela naslednje
S P R E M E M B E    S T A T U T A 
Univerze v Ljubljani 
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se na koncu prvega odstavka 70. člen doda stavek, ki se glasi: »Dekan opravlja naloge dekana na delovnem mestu visokošolskega učitelja.«
2. člen 
V prvem odstavku 71. člena se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem in usklajevanjem članice ter druga pooblastila v skladu z 69. členom Statuta UL,«
3. člen 
Na koncu drugega odstavka 72. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Pooblaščeni prodekan v času odsotnosti dekana izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem in usklajevanjem članice, razen pooblastil, ki so dodeljena dekanu in so neprenosljiva.«
4. člen 
Na koncu tretjega odstavka 169. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Po poteku veljavnosti teme doktorske disertacije kandidat tega doktorskega študija ne more zaključiti.«
5. člen 
(končna določba) 
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-6/2016-1
Ljubljana, dne 28. junija 2016 in 21. julija 2016
prof. dr. Janez Hribar l.r.
Predsednik UO UL
prof. dr. Ivan Svetlik l.r.
Predsednik Senata UL 
Rektor UL

AAA Zlata odličnost