Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2288. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko počitniško naselje Nad Prinovcem 2, stran 7653.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14-Odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je županja Občine Šmarješke Toplice sprejela
S K L E P 
o razveljavitvi Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko počitniško naselje Nad Prinovcem 2 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se razveljavi Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko počitniško naselje Nad Prinovcem 2, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/11.
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Šmarješke Toplice www-smarjeske-toplice.si.
Št. 350-0003/2011-21
Šmarješke Toplice, dne 20. julija 2016
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost