Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2284. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje, stran 7652.

  
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 15. redni seji dne 29. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje 
1. člen 
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje, ki ga je pripravil izvajalec javne službe, javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o.
2. člen 
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, in sicer:
– cena zbiranja komunalnih odpadkov 0,1955 EUR/kg
– cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov 0,0048 EUR/kg
– cena zbiranja bioloških odpadkov 0,1938 EUR/kg
– cena obdelave komunalnih odpadkov 0,0317 EUR/kg
– cena odlaganja komunalnih odpadkov 0,0480 EUR/kg
– cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov 0,0381 EUR/kg.
3. člen 
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom zaračunavajo po predpisani stopnji.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati 1. 8. 2016.
Št. 007-20/2016-1
Trebnje, dne 12. julija 2016
po pooblastilu župana 
št. 032-1/2015-13 z dne 8. 7. 2016
dr. Jože Korbar l.r.
Podžupan

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti