Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2280. Odlok o spremembi območja naselja Log, stran 7649.

  
Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 11. redni seji dne 28. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi območja naselja Log 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni območje naselja Log.
2. člen 
Območje naselja Log se spremeni tako, da se razširi in zajame parc. št. 780/1, 780/2, 781, 782, 783, 784, 785, 787, 788, 789, 790, 791 in 792 vse k.o. Trška gorca, kot je razvidno iz elaborata.
Sprememba iz prejšnjega odstavka je prikazana v elaboratu za določitev območja naselja št. 35324-1/2016-1, z dne 12. 1. 2016, ki ga je izdelala Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Celje, Geodetska pisarna Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah, in je sestavni del tega odloka. Elaborat se, kot sestavni del odloka, objavi na spletni strani Občine Rogatec.
3. člen 
Geodetska uprava RS mora najpozneje v 30 dneh, po začetku veljavnosti tega odloka, evidentirati spremembo podatkov o območju naselja Log v registru prostorskih enot.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0004/2016
Rogatec, dne 28. junija 2016
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost