Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2279. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči, stran 7648.

  
Na podlagi 47. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – UPB in 55/14 – popr.) podajamo
O B V E S T I L O 
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči 
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 16. 9. 2015 posredovala Evropski Komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.
Evropska Komisija je dne 29. 9. 2015 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki pomoči.
Shema državne pomoči »Pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Medvode za programsko obdobje 2015–2020«, se vodi pod identifikacijsko številko: SA.43104(2015/XA).
Št. 331-3/2015-12
Medvode, dne 13. junija 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost