Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2263. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj, stran 7630.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 74/09 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 16. in 54. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04 (58/04 – popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07 – Skl. US, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15 in 4/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 14. redni seji dne 7. 7. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj 
1. člen 
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 112/04, 47/09, 100/13) se besedilo prvega odstavka 13. člena spremeni tako, da odslej glasi:
»Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan v aktu o sistemizaciji delovnih mest.«
2. člen 
V 30. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da odslej glasi:
»O disciplinski in odškodninski odgovornosti javnih uslužbencev v občinski upravi se vodi postopek v skladu z veljavno zakonodajo«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-1/2004-10
Črnomelj, dne 7. julija 2016
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost