Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2259. Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, stran 7619.

  
Na podlagi določil 26. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 126/07, 86/09 in 78/11) in določil 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14, 25/14, 38/14, 84/14, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15) Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. objavlja
C E N I K 
zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, 
ki se, na podlagi Sklepa št. 901-3/2016 Občinskega sveta Občine Brežice, ki je bil sprejet na 12. seji dne 13. 6. 2016, uporablja od 14. 6. 2016.
Spremenijo se naslednje postavke iz Popravka Popravka Cenika zaračunanih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 58/13), ki glasijo:
3.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov):
3.1.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0049 EUR/kg
0,0054 EUR/kg
Na podlagi določil Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na 20. seji, dne 17. 1. 2013, sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-0044/2012, se mesečni obračun zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
3.1.2.1. za gospodinjstva:
3.1.2.1.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0906 EUR/osebo/mesec
0,0992 EUR/osebo/mesec
3.1.2.2. za poslovne prostore nepridobitnih dejavnosti:
3.1.2.2.1. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0067 EUR/m2/mesec
0,0073 EUR/m2/mesec
3.1.2.2.2. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine ne tehtajo:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
3,6750 EUR/1 odvoz
4,0241 EUR/1 odvoz
3.1.2.2.3. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 in se zbrane količine tehtajo
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0049 EUR/kg
0,0054 EUR/kg
Kolikor se zbrane količine odpadkov v 5 m3 zabojnikih tehtajo, se obračuna cena javne infrastrukture po ceni javne infrastrukture v EUR/kg.
3.2. Zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)
3.2.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0095 EUR/kg
0,0104 EUR/kg
Na podlagi določil Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na 20. seji, dne 17. 1. 2013, sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-0044/2012, se mesečni obračun zbiranja bioloških odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
3.1.2.3. za gospodinjstva:
3.1.2.1.2. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0396 EUR/osebo/mesec
0,0434 EUR/osebo/mesec
Brežice, dne 14. junija 2016
Direktor 
Aleksander Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost