Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2258. Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, stran 7619.

  
Na podlagi določil 26. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 126/07, 86/09 in 78/11) in določil 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14, 25/14, 38/14, 84/14, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15) Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. objavlja
C E N I K 
potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
ki se, na podlagi Sklepa št. 901-3/2016 Občinskega sveta Občine Brežice, ki je bil sprejet na 12. seji dne 13. 6. 2016, uporablja od 14. 6. 2016.
Spremenijo se naslednje postavke iz Popravka Popravka Cenika potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 58/13), ki glasijo:
3.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov):
3.1.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0080 EUR/kg
0,0088 EUR/kg
Na podlagi določil Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na 20. seji, dne 17. 1. 2013 sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-0044/2012, se mesečni obračun zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
3.1.2.1. za gospodinjstva:
3.1.2.1.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,1480 EUR/osebo/mesec
0,1620 EUR/osebo/mesec
3.1.2.2. za poslovne prostore nepridobitnih in pridobitnih dejavnosti:
3.1.2.2.1. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0109 EUR/m2/mesec
0,0119 EUR/m2/mesec
3.1.2.2.2. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine ne tehtajo:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
6,0000 EUR/1 odvoz
6,5700 EUR/1 odvoz
3.1.2.2.3. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 in se zbrane količine tehtajo
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0080 EUR/kg
0,0088 EUR/kg
Kolikor se zbrane količinah odpadkov v 5 m3 zabojnikih tehtajo, se obračuna cena javne infrastrukture po ceni javne infrastrukture v EUR/kg.
3.2. Zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)
3.2.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0155 EUR/kg
0,0170 EUR/kg
Na podlagi določil Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na 20. seji, dne 17. 1. 2013 sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-0044/2012, se mesečni obračun zbiranja bioloških odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
3.1.2.3. za gospodinjstva:
3.1.2.1.2. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0646 EUR/osebo/mesec
0,0708 EUR/osebo/mesec
Brežice, dne 14. junija 2016
Direktor 
Aleksander Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost