Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2257. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del, stran 7613.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 4. člena Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 in 106/15)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, dr. Dušan Mramor, minister za finance, in mag. Goran Klemenčič, minister za pravosodje,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani delojemalcev
sklenejo
A N E K S  Š T.  2 
h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del 
1. člen
(namen sklepanja) 
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 in 106/15) se sklepa zaradi realizacije Stavkovnega sporazuma (Uradni list RS, št. 40/16), sklenjenega dne 2. junija 2016 med Vlado Republike Slovenije, Policijskim sindikatom Slovenije in Sindikatom policistov Slovenije.
2. člen 
(uvrstitev delovnih mest in nazivov plačne podskupine C3 v plačne razrede) 
V petem odstavku 14. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
C035001
KRIMINALIST
V
1
KRIMINALIST I
23
31
2
C035001
KRIMINALIST
V
2
KRIMINALIST II
22
27
3
C035001
KRIMINALIST
V
3
KRIMINALIST III
21
26
4
C035018
KRIMINALIST SR
V
1
KRIMINALIST SR I
25
33
5
C035018
KRIMINALIST SR
V
2
KRIMINALIST SR II
24
29
6
C035018
KRIMINALIST SR
V
3
KRIMINALIST SR III
23
28
7
C035002
KRIMINALIST SPECIALIST
V
1
KRIMINALIST SPECIALIST I
26
34
8
C035002
KRIMINALIST SPECIALIST
V
2
KRIMINALIST 
SPECIALIST II
25
30
9
C035002
KRIMINALIST SPECIALIST
V
3
KRIMINALIST 
SPECIALIST III
24
29
10
C035003
POLICIST
V
1
POLICIST I
23
31
11
C035003
POLICIST
V
2
POLICIST II
22
27
12
C035003
POLICIST
V
3
POLICIST III
21
26
13
C035016
POLICIST SR
V
1
POLICIST SR I
25
33
14
C035016
POLICIST SR
V
2
POLICIST SR II
24
29
15
C035016
POLICIST SR
V
3
POLICIST SR III
23
28
16
C035017
POLICIST PO
V
1
POLICIST PO I
24
32
17
C035017
POLICIST PO
V
2
POLICIST PO II
23
28
18
C035017
POLICIST PO
V
3
POLICIST PO III
22
27
19
C035004
POLICIST SE
V
1
POLICIST SE I
27
35
20
C035004
POLICIST SE
V
2
POLICIST SE II
26
31
21
C035004
POLICIST SE
V
3
POLICIST SE III
25
30
22
C035005
POLICIST SPECIALIST
V
1
POLICIST SPECIALIST I
26
34
23
C035005
POLICIST SPECIALIST
V
2
POLICIST SPECIALIST II
25
30
24
C035005
POLICIST SPECIALIST
V
3
POLICIST SPECIALIST III
24
29
25
C035006
POLICIST VODJA IZMENE
V
1
POLICIST VODJA IZMENE I
26
34
26
C035006
POLICIST VODJA IZMENE
V
2
POLICIST VODJA IZMENE II
25
30
27
C035006
POLICIST VODJA IZMENE
V
3
POLICIST 
VODJA IZMENE III
24
29
28
C036001
VIŠJI KRIMINALIST
VI
1
VIŠJI KRIMINALIST I
28
36
29
C036001
VIŠJI KRIMINALIST
VI
2
VIŠJI KRIMINALIST II
27
32
30
C036001
VIŠJI KRIMINALIST
VI
3
VIŠJI KRIMINALIST III
26
31
31
C036002
VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST
VI
1
VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST I
29
37
32
C036002
VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST
VI
2
VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST II
28
33
33
C036002
VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST
VI
3
VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST III
27
32
34
C036003
VIŠJI POLICIST
VI
1
VIŠJI POLICIST I
28
36
35
C036003
VIŠJI POLICIST
VI
2
VIŠJI POLICIST II
27
32
36
C036003
VIŠJI POLICIST
VI
3
VIŠJI POLICIST III
26
31
37
C036009
VIŠJI POLICIST PO
VI
1
VIŠJI POLICIST PO I
27
35
38
C036009
VIŠJI POLICIST PO
VI
2
VIŠJI POLICIST PO II
26
31
39
C036009
VIŠJI POLICIST PO
VI
3
VIŠJI POLICIST PO III
25
30
40
C036004
VIŠJI POLICIST SE
VI
1
VIŠJI POLICIST SE I
30
38
41
C036004
VIŠJI POLICIST SE
VI
2
VIŠJI POLICIST SE II
29
34
42
C036004
VIŠJI POLICIST SE
VI
3
VIŠJI POLICIST SE III
28
33
43
C036005
VIŠJI POLICIST SPECIALIST
VI
1
VIŠJI POLICIST SPECIALIST I
29
37
44
C036005
VIŠJI POLICIST SPECIALIST
VI
2
VIŠJI POLICIST SPECIALIST II
28
33
45
C036005
VIŠJI POLICIST SPECIALIST
VI
3
VIŠJI POLICIST SPECIALIST III
27
32
46
C036006
VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE
VI
1
VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE I
30
38
47
C036006
VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE
VI
2
VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE II
29
34
48
C036006
VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE
VI
3
VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE III
28
33
49
C037001
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR
VII/1
1
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR I
33
40
50
C037001
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR
VII/1
2
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR II
31
36
51
C037001
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
VII/1
3
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR III 
30
35
52
C037034
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP
VII/1
1
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP I
34
41
53
C037034
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP
VII/1
2
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP II
32
37
54
C037034
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP
VII/1
3
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP III
31
36
55
C037002
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST 
VII/1
1
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST I 
34
41
56
C037002
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST 
VII/1
2
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST II 
32
37
57
C037002
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST 
VII/1
3
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
SPECIALIST III 
31
36
58
C037035
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP
VII/1
1
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP I
35
42
59
C037035
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP
VII/1
2
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP II
33
38
60
C037035
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP
VII/1
3
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP III
32
37
61
C037007
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
VII/1
1
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR I 
40
46
62
C037007
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
VII/1
2
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR II 
38
43
63
C037007
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
VII/1
3
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR III 
36
41
64
C037008
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST 
VII/1
1
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST I 
41
47
65
C037008
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST 
VII/1
2
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST II 
39
44
66
C037008
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST 
VII/1
3
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
SPECIALIST III 
37
42
67
C037036
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP
VII/1
1
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
SPECIALIST SKP I 
41
48
68
C037036
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP
VII/1
2
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP II 
40
45
69
C037036
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP
VII/1
3
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP III 
38
43
70
C037030
POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU
VII/1
1
POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU I
32
39
71
C037030
POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU
VII/1
2
POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU II
30
35
72
C037030
POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU
VII/1
3
POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU III
29
34
73
C037037
POLICIJSKI INŠPEKTOR PO
VII/1
1
POLICIJSKI INŠPEKTOR PO I 
33
40
74
C037037
POLICIJSKI INŠPEKTOR PO
VII/1
2
POLICIJSKI INŠPEKTOR PO II 
31
36
75
C037037
POLICIJSKI INŠPEKTOR PO
VII/1
3
POLICIJSKI INŠPEKTOR PO III 
30
35
76
C037004
POLICIJSKI INŠPEKTOR 
VII/1
1
POLICIJSKI INŠPEKTOR I 
33
40
77
C037004
POLICIJSKI INŠPEKTOR 
VII/1
2
POLICIJSKI INŠPEKTOR II 
31
36
78
C037004
POLICIJSKI INŠPEKTOR 
VII/1
3
POLICIJSKI INŠPEKTOR III 
30
35
79
C037005
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST 
VII/1
1
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST I 
34
41
80
C037005
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST 
VII/1
2
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST II 
32
37
81
C037005
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST 
VII/1
3
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST III 
31
36
82
C037031
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK
VII/1
1
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK I 
35
42
83
C037031
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK
VII/1
2
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK II 
33
38
84
C037031
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK
VII/1
3
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK III 
32
37
85
C037032
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU
VII/1
1
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU I 
39
45
86
C037032
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU
VII/1
2
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU II 
37
42
87
C037032
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU
VII/1
3
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU III 
35
40
88
C037033
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO
VII/1
1
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO I 
39
45
89
C037033
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO
VII/1
2
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO II 
37
42
90
C037033
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO
VII/1
3
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO III 
35
40
91
C037009
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR 
VII/1
1
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR I 
40
46
92
C037009
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR 
VII/1
2
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR II 
38
43
93
C037009
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR 
VII/1
3
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR III 
36
41
94
C037010
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST 
VII/1
1
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST I
41
47
95
C037010
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST 
VII/1
2
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST II
39
44
96
C037010
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST 
VII/1
3
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR 
SPECIALIST III 
37
42
97
C037003
KRIMINALISTIČNI SVETNIK 
VII/2
1
VIŠJI KRIMINALISTIČNI SVETNIK 
44
51
98
C037003
KRIMINALISTIČNI SVETNIK 
VII/2
2
KRIMINALISTIČNI SVETNIK 
41
46
99
C037006
POLICIJSKI SVETNIK 
VII/2
1
VIŠJI POLICIJSKI SVETNIK 
44
51
100
C037006
POLICIJSKI SVETNIK 
VII/2
2
POLICIJSKI SVETNIK 
41
46
«. 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladi s tem aneksom najkasneje v roku 45 dni od uveljavitve tega aneksa.
4. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-474/2016/7
Ljubljana, dne 30. junija 2016
EVA 2016-3130-0033
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati 
javnega sektorja 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk 
NI PODPISAL 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Milan Štimec 
NI PODPISAL 
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 
POLICIJSKI SINDIKAT 
SLOVENIJE 
Radivoj Uroševič l.r.
SINDIKAT CARINIKOV 
SLOVENIJE 
Dušan Pečnik 
NI PODPISAL 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen 
NI PODPISAL 
SINDIKAT DELAVCEV 
PRAVOSODJA SLOVENIJE 
Tomaž Virnik l.r.
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL 
SINDIKAT MINISTRSTVA 
ZA OBRAMBO 
Darko Milenkovič 
NI PODPISAL 
SINDIKAT POLICISTOV 
SLOVENIJE 
Zoran Petrovič l.r.
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE 
Andreja Škoflek 
NI PODPISAL 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Boris Fedran 
NI PODPISAL 
SINDIKAT KAPITANIJE 
SLOVENIJE 
Loredano Cetin 
NI PODPISAL 
SINDIKAT DELAVCEV 
STATISTIČNEGA URADA RS 
Laura Šuštar Kožuh 
NI PODPISAL 
SINDIKAT 
JAVNIH USLUŽBENCEV 
SLOVENIJE 
Marko Belavič l.r.
SINDIKAT VOJAKOV 
SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
KONFEDERACIJA 
SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak 
NI PODPISAL
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 6. 7. 2016 izdalo potrdilo št. 10101-4/2008-7 o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 32/2.

AAA Zlata odličnost