Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2251. Pravilnik o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih, stran 7589.

  
Na podlagi četrte alineje četrtega odstavka 14.d člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih 
1. člen 
Ta pravilnik določa pooblastila zdravstvenih delavcev in drugih pooblaščenih oseb za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP).
2. člen 
(1) Pooblastila iz prejšnjega člena so v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Osebe iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega pravilnika imajo naslednja pooblastila:
– brez omejitev pri vpogledu, pridobivanju in uporabi zdravstvene dokumentacije (oznaka: prazno polje),
– opozorilo, da je zdravstvena dokumentacija nastala na drugem področju zdravstvene dejavnosti, zaradi česar je vpogled, pridobivanje in uporaba zdravstvene dokumentacije dopustna le, če je strokovno utemeljeno, da je potrebna za izvajanje zdravstvene oskrbe pacienta ali če je to utemeljeno pričakovati (oznaka: O) ali
– zdravstvene dokumentacije ni dopustno vpogledovati, pridobivati in uporabljati (oznaka: X).
3. člen 
V okviru zdravstvene oskrbe izvajalci zdravstvene dejavnosti v CRPP vpisujejo, urejajo, shranjujejo, spreminjajo, sporočajo in dajejo na razpolago podatke o pacientu in zdravstveno dokumentacijo pacienta v skladu s predpisom, ki določa vrsto zdravstvene dokumentacije v CRPP, pri čemer vsak dokument opremijo s šifro vrste zdravstvene dejavnosti, pri opravljanju katere je nastal.
4. člen 
(1) Zdravnik lahko v okviru zdravstvene oskrbe pacienta v CRPP v skladu s pooblastili iz Priloge tega pravilnika vpogleduje, pridobiva in uporablja zdravstveno dokumentacijo pacienta na podlagi:
– pacientove privolitve,
– izjave o izbiri izbranega osebnega zdravnika,
– napotne listine,
– izvajanja službe nujne medicinske pomoči ali
– listine za napotitev na obdukcijo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek ima v CRPP v skladu s pooblastili iz Priloge tega pravilnika pravico do vpogleda, pridobivanja in uporabe zdravstvene dokumentacije pacienta tudi klinični psiholog.
(3) Osebe iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko vpogledujejo, pridobivajo in uporabljajo posamezno zdravstveno dokumentacijo pacienta:
– največ 45 dni po prenehanju veljavnosti napotne listine ali pacientove privolitve ali
– do prenehanja veljavnosti izjave o izbiri izbranega osebnega zdravnika.
5. člen 
Zdravstveni delavci imajo pravico do vpogleda, pridobivanja in uporabe podatkov v povzetek podatkov o pacientih, če ga pacient ni prepovedal v skladu z zakonom, ki ureja zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva, in so podatki potrebni za zagotavljanje primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe pacienta v skladu z zakonom, ki ureja pacientove pravice.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 31. avgusta 2016.
Št. 0070-66/2015/93
Ljubljana, dne 15. julija 2016
EVA 2015-2711-0031
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 
 

AAA Zlata odličnost