Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2242. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone v Štorah, stran 7427.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14) je Občinski svet Občine Štore na 3. dopisni seji, ki je trajala od 27. 6. 2016 do 29. 6. 2016, sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone v Štorah 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(splošno) 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone v Štorah (Uradni list RS, št. 35/96 in 27/01; v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN).
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
2. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev ZN) 
Predmet sprememb in dopolnitev ZN je opredelitev novih prostorskih izvedbenih pogojev glede urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja objektov.
3. člen 
(območje sprememb in dopolnitev ZN) 
Območje sprememb in dopolnitev ZN obsega območje tangiranega ZN v celoti.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZN 
4. člen 
Druga alinea prvega odstavka 5. člena se na koncu dopolni z novim besedilom, ki se glasi:
»– Dovoljen je tudi manjši naklon, ravne strehe, enokapnice in kombinacije dvo- ali enokapnic z ravnimi strehami ter štirikapne strehe ob pogoju, da dolžina slemena obsega najmanj eno četrtino dolžine strehe; šotoraste strehe niso dopustne.«
IV. KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
(veljavnost odloka) 
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2016-17
Štore, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti