Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2234. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza, stran 7421.

  
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-27) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza (Uradni list RS, št. 40/13)
1. člen 
Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza (Uradni list RS, št. 40/13), ki ga je izdelalo podjetje LM Projekti – podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen, s. p., Goriška 2, Velenje in povzetek za javnost.
2. člen 
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno od vključno 25. julija 2016 do vključno 12. avgusta 2016, v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec, v delovnem času občinske uprave.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo organizirana v četrtek, 28. julija 2016 ob 15.00 uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
3. člen 
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o poteku javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza (Uradni list RS, št. 40/13).
4. člen 
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza (Uradni list RS, št. 40/13). Pripombe in predloge se lahko do 12. avgusta 2016 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis na Obrazec za pripombe, lahko se jih pošlje na Urad župna Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec ali posreduje na elektronski naslov info@slovenjgradec.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »SD Motokros«). Obrazec za pripombe je na voljo na mestu javne razgrnitve in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec bo v roku 10 dni proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Zavzeto stališče do pripomb bo Mestna občina Slovenj Gradec objavila na svoji spletni strani.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.
Št. 350-0005/2011
Slovenj Gradec, dne 1. julija 2016
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti