Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2230. Sklep o določitvi cene za izvajanje storitve Pomoč družini na domu, stran 7419.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), Odloka o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu (Uradni list RS, št. 43/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 6/12) in Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 10. redni seji dne 29. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene za izvajanje storitve Pomoč družini na domu 
1. člen 
Stroški storitve Pomoči družini na domu, preračunani na uro opravljene storitve:
Stroški storitve Pomoč družini na domu na uro
Celotni stroški storitve
Stroški strokovne priprave 
(oprostitev 
za uporabnika)
Stroški storitve brez stroškov strokovne priprave 
(osnova za določitev subvencije)
Subvencija Občine 
Mokronog - Trebelno
63 %
Cena storitve 
za uporabnika 
37 %
ob delovnikih in sobotah znašajo:
18,18 €
1,87 €
16,31 €
10,28 €
6,03 €
ob nedeljah in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, znašajo:
20,77 €
1,87 €
18,90 €
11,90 €
7,00 €
2. člen 
Stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora za 0,39 strokovnega delavca znašajo 1.788,51 EUR mesečno in se med občinami Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog - Trebelno razdelijo glede na dejansko število uporabnikov mesečno.
3. člen 
Stroški vodenja in koordiniranja neposredne oskrbe za 0,25 strokovnega delavca znašajo 1.146,48 EUR mesečno oziroma 1,20 EUR/uro za opravljeno uro.
4. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen za izvajanje storitve »Pomoč družini na domu« št. 122-0062/2014 z dne 17. 6. 2015.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s prvim dnem naslednjega meseca po prejetju soglasij občin Mirna, Mokronog - Trebelno, Šentrupert in Trebnje.
Št. 122-0001/2016
Mokronog, dne 29. junija 2016
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost