Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2220. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, stran 7404.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 17. seji 27. junija 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov 
1. člen 
V Odloku o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov (Uradni list RS, št. 55/09, 106/11, 1/13 in 9/14) se v drugem odstavku 4. člena za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– prevoz uporabnikov na klic po vnaprej določenem in po prilagodljivem voznem redu skladno z letnim programom,«.
Dosedanja druga do peta alineja postanejo tretja do šesta alineja.
2. člen 
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen 
Izvajalec opravlja prevoz na klic z vozili po vnaprej določenem voznem redu, za katerega velja režim »prevoz na klic«, in po prilagodljivem voznem redu, kjer se čas in relacija vožnje oblikujeta glede na prevozno potrebo potnika.
Obratovalni čas prevozov na klic je od 0.00 do 24.00 ure vse dni v tednu in se izvede po predhodni najavi prevoza.
Način izvajanja prevozov na klic podrobneje določi izvajalec v splošnih pogojih poslovanja, ki jih objavi na svoji spletni strani.«.
3. člen 
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
Za prevoz na klic se uporabljajo vozila, ki imajo največ osem potniških mest.«.
4. člen 
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen 
V primeru prevoza na klic je obveznost uporabnika – potnika, da svojo prevozno potrebo za prevoz na klic predhodno najavi izvajalcu in storitev prevoza na klic plača z vozovnico vozniku v vozilu.«.
5. člen 
V 24. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se storitev prevoza na klic plačuje z vozovnicami na naslednji način:
1. iz dobroimetja, naloženega na brezkontaktni kartici,
2. s plačilom z mobilnim telefonom,
3. z bančnimi in kreditnimi karticami.«.
6. člen 
V 25. členu se četrti odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Prevoz predšolskih otrok je brezplačen.«.
7. člen 
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen 
Ne glede na določila prejšnjega člena ima pravico do brezplačnega prevoza na klic predšolski otrok.
Prevoz osebne prtljage in otroških vozičkov je pri prevozu na klic brezplačen.«.
8. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-25/2016-2
Ljubljana, dne 27. junija 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost