Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2217. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, stran 7402.

  
Na podlagi 3., 4. in 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 17. seji dne 27. junija 2016 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01, 18/08, 53/09 in 24/15) se za 6. členom doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(čas, za katerega je javni sklad ustanovljen) 
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je ustanovljen za nedoločen čas.«
2. člen 
V 13. členu se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Medsebojne pravice in obveznosti glede opreme, poslovnih prostorov in materialnih stroškov uredita ustanovitelj in javni sklad s posebno pogodbo.«. Dosedanji drugi in tretji stavek postaneta tretji in četrti stavek.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-41/2016-2
Ljubljana, dne 27. junija 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost