Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2215. Odlok o določitvi imen ulic, parkov, podhoda in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana, stran 7397.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: ZDOIONUS) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 17. seji dne 27. junija 2016 sprejel
O D L O K 
o določitvi imen ulic, parkov, podhoda in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana 
1. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
a) na novo imenuje naslednje ulice:
1. Podhod Bežigrajska vrata:
ulica se začne pod nivojem severno za stavbo Resljeve ceste 48 in poteka rahlo severovzhodno pod Masarykovo cesto proti spodnjemu nivoju stopnišča, nato nadaljuje potek severno pravokotno pod tiri Železniške postaje Ljubljana, pod Vilharjevo cesto in po klančini navzgor do Hacquetove ulice;
2. Gradiškova ulica:
ulica se odcepi desno pravokotno od Zaloške ceste za Nevrološko kliniko in poteka vzporedno s stavbo Nevrološke klinike, nato južno do Šuštarjevega nabrežja;
3. Ulica Carla Benza:
ulica se pred stavbo Poljanska cesta 97 odcepi severno, jo obide v rahlem loku, nato spremeni smer loka tako, da se usmeri severovzhodno v smeri dvostranskega drevoreda do stavbe z označbo Koblerjeva ulica 34, kjer spremeni smer pravokotno in konča potek ob stavbi Koblerjeva ulica 34 a (Codellijev grad);
4. Očetovska ulica:
ulica se odcepi desno za stavbo z naslovom Zaloška cesta 4 in poteka v smeri jugovzhod čez Ljubljanico do Poljanskega nasipa;
b) spremeni in določi nov potek ulice:
1. Hacquetova ulica:
ulica se odcepi od Železne ceste in poteka proti vzhodu do Novakove ulice;
2. Koširjeva ulica:
ulica se odcepi jugozahodno takoj za železniškim prehodom Dolenjske proge na Povšetovi ulici, nato poteka ob železniški progi in po približno 50 m zavije ostro vzhodno, nato vzporedno s Povšetovo ulico in se zaključi v križišču s Kosovelovo ulico;
3. Gortanova ulica:
ulica se odcepi pravokotno za stavbo od Povšetove ulice 94 jugozahodno in po približno 50 m rahlo zavije potek v isti smeri in se nadaljuje mimo Gortanove ulice 22 do zapore ceste pred graščino;
4. Koblarjeva ulica:
ulica se odcepi pred stavbo v ulici Za Ljubljanico 8 pravokotno v jugovzhodni smeri in se zaključi v križišču s Povšetovo ulico.
2. člen 
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
a) na novo imenuje park z območjem:
1. Park Antona Codellija – park zaokroža zelene površine neposredno ob stavbi objekta Codellijevega gradu, stavb graščine s pripadnostjo Koblarjevi ulici, Koblarjeva ulica 34 in 34 a, na severovzhodni strani meji na dvostranski drevored ulice, ki vodi do stavbe Koblerjeva ulica 34, na jugozahodni strani meji na športni objekt kopališča, stavbe Poljanska cesta 99, na severozahodni strani na železniško progo Ljubljana Novo mesto, severovzhodno na ulico ter na dvorišče stavbe Koširjeva ulica 2a in v isti smeri meji z enostranskim drevoredom, ki se zaključi na dvoriščni strani gradu nasproti stavbe Gortanove ulice 22;
2. Park pravic – park zaokroža zelene in urbane površine, na zahodni strani meji na neimenovano ulico, na severu na Zaloško cesto, na vzhodu in jugu na obrežje reke Ljubljanice;
b) na novo imenuje park širšega obsega z območjem:
3. Park Gustava Tönniesa – park zaokroža zelene in urbane površine, na zahodu meji na Pot spominov in tovarištva, na severnem delu zajame neposredno območje Koseškega bajerja z okolico ter stavbo Draga 37 in otroško igrišče z okolico, nato meji do in ob zahodni in južni strani stanovanjskega naselja Mostec ob Koseški cesti, nato na nogometno igrišče in na severozahodni del Večne poti pri odcepu neimenovane poti v rekreacijski del zelenih površin z imenom Mostec, na jugovzhodu pa meji na ulico Pot Roberta Blinca vse do stičišča z »Zelenim obročem Ljubljane« (Pot spomina in tovarištva).
3. člen 
Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi tega odloka in ZDOIONUS izvede vse nastale spremembe in jih evidentira v registru prostorskih enot.
Evidenca v registru prostorskih enot se ne izvede za imenovanje iz prejšnjega člena.
Hišne številke stavb, kjer se izvede preštevilčenje po tem odloku, določa pristojni upravni organ Geodetske uprave Republike Slovenije skladno s predpisom pristojnega ministra v posebnem postopku.
4. člen 
Mestna občina Ljubljana zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih sprememb, napisne ulične table ter tablice spremenjenih in preštevilčenih hišnih številk obstoječih stavb. Fizične osebe, ki imajo na območju, na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež, zagotovijo finančna sredstva za kritje stroškov zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-349/2016-13
Ljubljana, dne 27. junija 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti