Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2198. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno, stran 7358.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 11. redni seji dne 30. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno 
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šole Cerkno (Uradni list RS, št. 25/10 – UPB1) se besedilo prvega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Občina Cerkno, s sedežem Bevkova ul. 9, Cerkno (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni zavod Osnovna šola Cerkno (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodita:
– Podružnična šola Šebrelje,
– Enota vrtec Cerkno.«
2. člen
Besedilo prvega odstavka 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Cerkno.
Sedež zavoda: Bevkova ul. 26, Cerkno.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Cerkno.
V sestavo OŠ Cerkno sodita:
– Podružnična šola Šebrelje,
– Enota vrtec Cerkno.«
3. člen
Besedilo tretjega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podružnična šola Šebrelje obsega območje naselja Šebrelje.«
4. člen
Besedilo tretjega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavniki delavcev zavoda se volijo po naslednjih volilnih enotah:
– en član izmed pedagoškega kadra za prvo triletje,
– en član izmed pedagoškega kadra za drugo triletje,
– en član izmed pedagoškega kadra za tretje triletje,
– en član izmed pedagoškega kadra iz vrtca,
– en član izmed zaposlenih v strokovnotehničnih službah.«
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2016-1
Cerkno, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti