Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2195. Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina, stran 7341.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2, 27/08, 100/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 3. in 17. Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), 14. in 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB), 6. in 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB in 26/14 – ZKme-1B), 10. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 2/07 – UPB in 24/08 – ZT-1), 94. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), 37. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D), 35. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 in 19/15) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 17. seji dne 30. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina 
1. člen
Prvi odstavek 15. člena Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem izgledu naselij v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 22/16) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Čas trajanja javnih prireditev je omejen:
1. ob delavnikih od ponedeljka do četrtka ter ob nedeljah do 24. ure;
2. ob petkih, sobotah in pred dela prostimi dnevi: v stanovanjskih in poslovno-trgovinsko-stanovanjskih območjih do 1. ure ter v območjih, kjer v okolici (200 m od virov zvoka) ni objektov za stalno prebivanje, do 3. ure naslednjega dne«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 223-1/2015
Ajdovščina, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti