Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2191. Sklep o uporabi Smernic o dogovorih o sodelovanju med sistemi jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU, stran 7332.

  
Na podlagi 47. člena Zakona o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16; v nadaljevanju ZSJV) v povezavi s tretjim odstavkom 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o dogovorih o sodelovanju med sistemi jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12) dne 6. avgusta 2015 objavil Smernice o dogovorih o sodelovanju med sistemi jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo cilje in minimalno vsebino dogovorov o sodelovanju med sistemi jamstva za vloge ali, kjer je to primerno, imenovanimi organi, ki morajo skleniti take dogovore o sodelovanju v skladu s členom 14(5) Direktive 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge. Cilj smernic je zagotoviti skupen in dosleden pristop k dogovorom o sodelovanju v vseh državah članicah, ki bo prispeval h krepitvi evropskega sistema nacionalnih sistemov jamstva za vloge v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 1093/2010.
(3) Smernice se uporabljajo za pristojne organe iz točke (iii) člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za Banko Slovenije, kadar v skladu z ZSJV izvaja naloge in pristojnosti organa za jamstvo vlog.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti organa za jamstvo vlog pri sklepanju dogovorov o sodelovanju med sistemi jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU, v celoti upoštevala določbe smernic.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 12. julija 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost