Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2184. Pravilnik o usposabljanju s področja carinske zakonodaje, stran 7310.

  
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o usposabljanju s področja carinske zakonodaje 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa program usposabljanja s področja carinske zakonodaje iz drugega odstavka 11. člena Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) in obrazec potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju s področja carinske zakonodaje za izvajanje:
– točke (d) 39. člena Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1) in
– točke (b) prvega odstavka 27. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 343 z dne 29. 12. 2015, str. 558).
2. člen 
(program usposabljanja s področja carinske zakonodaje) 
(1) Program usposabljanja s področja carinske zakonodaje je sestavljen iz osmih vsebinskih sklopov in obsega štirideset pedagoških ur.
(2) Posamezni vsebinski sklopi in njihov obseg trajanja so:
– carinska zakonodaja
3 pedagoške ure;
– dejavniki, na podlagi katerih se uporabljajo uvozne ali izvozne dajatve, in drugi ukrepi v zvezi z blagovno menjavo
10 pedagoških ur;
– uvozne dajatve in druge dajatve, ki se pobirajo ob uvozu blaga
3 pedagoške ure;
– carinski dolg in zavarovanje
3 pedagoške ure;
– vnos blaga na carinsko območje Unije
1 pedagoška ura;
– carinski postopki
8 pedagoških ur;
– prepovedi in omejitve
2 pedagoški uri;
– deklaracije in elektronski carinski sistemi
10 pedagoških ur.
(3) Podrobne vsebine programa usposabljanja s področja carinske zakonodaje so v prilogi 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju s področja carinske zakonodaje) 
(1) Oseba prejme potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju s področja carinske zakonodaje, če se je udeležila vseh vsebin programa iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju s področja carinske zakonodaje se izda na obrazcu iz priloge 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-289/2016/28
Ljubljana, dne 12. julija 2016
EVA 2016-1611-0061
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti