Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2182. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje, stran 7264.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) ter 86. in 91. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje (Uradni list RS, št. 39/10 in 9/16) se v prvem odstavku 1. člena za besedo »prostora« doda vejica in besedilo, ki se glasi: »povezovanja kulturnega in kreativnega sektorja«.
2. člen 
V tretjem odstavku 4. člena se doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»V okviru muzeja se vzpostavi Center za kreativnost kot interdisciplinarna platforma za podporo kulturnemu in kreativnemu sektorju, namenjen zagotavljanju podpornega okolja in izvajanju ukrepov za razvoj ter opolnomočenje potencialov družbene in ekonomske vrednosti kulturno-kreativnega sektorja.«.
3. člen 
Za 16. alinejo drugega odstavka 6. člena se doda nova 17. alineja, ki se glasi:
»– spodbuja in podpira dejavnosti kulturnega in kreativnega sektorja s sofinanciranjem projektov,«.
Dosedanje 17. do 22. alineja postanejo 18. do 23. alineja.
4. člen 
Za 23. alinejo prvega odstavka 12. člena se doda nova 24. alineja, ki se glasi:
»– sprejema akt, s katerim določi pogoje, kriterije in merila za sofinanciranje projektov kulturnega in kreativnega sektorja,«.
Dosedanja 24. alineja postane 25. alineja.
5. člen 
Direktor poskrbi za vpis tega sklepa v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-22/2016
Ljubljana, dne 12. julija 2016
EVA 2016-3340-0038
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti