Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2068. Pravilnik o spremembi Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec, stran 6995.

  
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 13. redni seji dne 16. junija 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec 
1. člen 
V Pravilniku o štipendiranju v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 90/07, 55/10, 63/13 in 48/15) se tretji odstavek 4.d člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Končno število točk za vsakega kandidata (K) se določi tako, da se točke za učni uspeh (U) seštejejo s točkami za dosežke (D), pri čemer število točk za dosežke (D) ne sme presegati doseženih točk iz šolskega oziroma študijskega uspeha (U). Formula za izračun končnega števila točk kandidata (K) je naslednja:
K = U + D; D ≤ U = D; D > U = U.« 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-00-0008/2016
Žalec, dne 16. junija 2016
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost