Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2064. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Slovenska Bistrica, stran 6978.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 8. in 62. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/96 in 59/07), Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) ter 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 11. redni seji dne 21. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Slovenska Bistrica 
1. člen 
V prvem odstavku 2. člena se črta sedma alineja.
2. člen 
V tretjem odstavku 7. člena se črtajo besede »ter cestne signalizacije«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-13/2016-5
Slovenska Bistrica, dne 21. junija 2016
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost