Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2055. Odlok o spremembah Odloka o območju predkupne pravice na nepremičninah, stran 6964.

  
Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Loški Potok na 2. dopisni seji dne 28. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o območju predkupne pravice na nepremičninah 
1. člen 
V Odloku o območju predkupne pravice na nepremičninah (Uradni list RS, št. 91/03) se v drugem odstavku 2. člena doda:
»Predkupna pravica se uveljavlja tudi na naslednjih ureditvenih enotah oziroma območjih:
– Gospodarska cona IG Ta 05 območje predvidenega OPPN,
– Gospodarska cona IG Pd 09 skupaj z ureditveno enoto CU Pd 08,
– Stanovanjska soseska Hr – 14 v območju OPPN,
– Prometna površina LP 05.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01/03-5
Hrib - Loški Potok, dne 28. junija 2016
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina l.r.

AAA Zlata odličnost