Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2054. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občine Laško, stran 6964.

  
Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) ter na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Laško na 14. redni seji dne 22. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občine Laško 
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občine Laško (Uradni list RS, št. 114/03, 1/05, 99/07) se spremeni 8. člen s tem, da se briše točka c), 8. člen se tako na novo glasi:
»Komunalna opremljenost stavbnega zemljišča se določi glede na opremljenost zemljišča.
Točke za m2 zazidanega stavbnega zemljišča se določijo:
a) Namen uporabe stavbnega zemljišča:
Točke
– stanovanjski objekti
13
– poslovni objekti
33
– zapuščeni objekti
55
b) Komunalna opremljenost zemljišča:
– pristop po asfaltni cesti
8
– pristop po makadamski cesti (več kot 500 m)
2
– zagotovljen priključek na javno kanalizacijo
3
– javna razsvetljava
3
– zagotovljen priključek na električno omrežje
2
– zagotovljen priključek na javno vodovodno omrežje
4
– na lasten vodovod
1
– zagotovljen priključek na telekomunikacijsko omrežje
2
– zagotovljen priključek na kabelsko TV
2
– zagotovljen priključek na plinovod
2
– zagotovljen reden odvoz smeti
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 422-02/2015
Laško, dne 22. junija 2016
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost