Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2048. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občini Koper, stran 6920.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M 
O D L O K 
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občini Koper 
Št. 350-15/2015
Koper, dne 17. junija 2016
 
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Na podlagi prvega odstavka 81. člena in tretjega odstavka 83. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 110/02, 8/03 – popr., 38/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 16. junija 2016 sprejel
O D L O K 
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občini Koper 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta »Območja lokacij za postavitev objektov za oglaševanje« (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
2. člen 
(namen odloka) 
Zaradi preprečitve utemeljene nevarnosti, da bo izvedba prostorske ureditve močno otežena ter da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe in bodo zanjo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov, se sprejme ta odlok.
3. člen 
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu) 
Sprejem predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta je utemeljen na podlagi sklepa župana o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Območja lokacij za postavitev objektov za oglaševanje« (Uradni list RS, št. 41/16).
4. člen 
(zavarovano območje) 
(1) Območje začasnih ukrepov obsega vsa zemljišča v Mestni občini Koper znotraj območja urejanja za urbane dejavnosti (planske enote), z naslednjimi oznakami: KC-21, KC-22, KC-24, KC-25, KC-26, KC-27, KC-28, KC-29, KC-30, KC-31, KC-32, KC-33, KC-33/1, KC-34, KC-35, KC-36, KC-37, KC-38, KC-39, KC-40, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-42, KC-42/1, KC-43, KC-43/1, KC-44, KC-45, KC-46, KC-47, KC-48, KC-49, KC-50, KC-51, KC-52, KC-53, KC-54, KC-55, KC-56, KC-57, KC-58, KC-59, KC-60, KC-61, KC-62, KC-63, KC-64, KC-65, KC-66, KC-67, KC-68, KC-69, KC-70, KC-71, KC-72, KC-73, KC-74, KC-75, KC-76, KC-77, KC-78, KC-79, KC-80, BE-1, KE-1, KE-2, ZE-1, ZE-2, ZE-3, KI-3, KI-4, TI-1, KL-1, KL-2, KO-4, KP-1, KP-10, KP-11, KP-12, KP-13, KP-14, KP-15, KP-16, KP-17, KP-2, KP-3, KP-4, KP-5, KP-6, KP-7, KP-8, KP-9, KS-10, KS-11, KS-12, KS-13, KS-14, KS-15, KS-16, KS-17, KS-18, KS-19, KS-0, KS-21, KS-22, KS-23, KS-24, KS-25, KS-26, KS-27, KS-28, KS-29, KS-30, KS-31, KS-32, KS-33, KS-34, KS-35, KS-36, KS-37, KS-38, KS-39, KS-40, KS-41, KS-7, KS-9, BT-1, BT-2, KT-1, KT-10, KT-11, KT-12, KT-13, KT-14, KT-15, KT-16, KT-17, KT-18, KT-19, KT-2, KT-8, KT-9, TT-1, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5, ZT-1, ZT-2, ZT-3, ZT-4, BU-10/1, BU-10/2, BU-104, BU-11/1, BU-11/2, BU-11/3, BU-11/4, BU-14/1, BU-14/2, BU-14/3, BU-18/1, BU-18/2, BU-23/1, BU-23/2, BU-26, BU-28/1, BU-28/2, BU-28/3, BU-28/4, BU-29/1, BU-29/2, BU-29/3, BU-3/1, BU-3/2, BU-3/3, BU-3/4, BU-3/5, BU-3/6, BU-3/7, BU-3/8, BU-32/1, BU-32/2, BU-32/3, BU-33/1, BU-33/2, BU-33/3, BU-37/1, BU-37/10, BU-37/2, BU-37/3, BU-37/4, BU-37/5, BU-37/6, BU-37/7, BU-37/8, BU-37/9, BU-44/1, BU-44/2, BU-44/3, BU-44/4, BU-46/1, BU-46/10, BU-46/11, BU-46/12, BU-46/13, BU-46/14, BU-46/15, BU-46/16, BU-46/2, BU-46/3, BU-46/4, BU-46/5, BU-46/6, BU-46/7, BU-46/8, BU-46/9, BU-49/1, BU-49/2, BU-49/3, BU-53/1, BU-53/2, BU-53/3, BU-54/1, BU-54/10, BU-54/11, BU-54/2, BU-54/3, BU-54/4, BU-54/5, BU-54/6, BU-54/7, BU-54/8, BU-54/9, BU-56, BU-57/1, BU-57/2, BU-68/1, BU-68/2, BU-75/1, BU-75/2, BU-75/3, BU-75/4, BU-75/5, BU-75/6, BU-85/1, BU-85/2, BU-85/3, BU-85/4, BU-85/5, BU-85/6, BU-85/7, BU-88/1, BU-88/2, BU-88/3, BU-88/4, BU-88/5, BU-88/6, BU-88/7, BU-88/8, BU-88/9, BU-9/1, BU-9/2, BU-9/3, BU-9/4, BU-91/1, BU-91/2, BU-91/3, BU-91/4, BU-91/5, BU-91/6, BU-91/7, BU-91/8, BU-93/1, BU-93/2, BU-93/3, BU-93/4, BU-93/5, BU-99/1, BU-99/2, BU-99/3, BU-99/4, BU-99/5, BU-99/6, BU-99/7, BU-99/8, BU-99/9, KU-103/1, KU-103/2, KU-103/3, KU-103/4, KU-117, KU-17, KU-19/1, KU-19/2, KU-19/3, KU-2/25, KU-22/1, KU-22/10, KU-22/11, KU-22/2, KU-22/3, KU-22/4, KU-22/5, KU-22/6, KU-22/7, KU-22/8, KU-22/9, KU-35/1, KU-35/2, KU-35/3, KU-35/4, KU-35/5, KU-35/6, KU-35/7, KU-35/8, KU-36, KU-4/1, KU-4/2, KU-4/3, KU-40/1, KU-40/2, KU-40/3, KU-40/4, KU-41/1, KU-41/10, KU-41/2, KU-41/3, KU-41/4, KU-41/5, KU-41/6, KU-41/7, KU-41/8, KU-41/9, KU-6/1, KU-6/2, KU-6/3, KU-6/4, KU-6/5, KU-6/6, KU-6/7, KU-63/1, KU-63/2, KU-63/3, KU-63/4, KU-63/5, KU-63/6, KU-63/7, KU-64/1, KU-64/10, KU-64/2, KU-64/3, KU-64/4, KU-64/5, KU-64/6, KU-64/7, KU-64/8, KU-64/9, KU-74/1, KU-74/2, KU-74/3, KU-74/4, KU-74/5, KU-74/6, KU-84/1, KU-84/10, KU-84/2, KU-84/3, KU-84/4, KU-84/5, KU-84/6, KU-84/7, KU-84/8, KU-84/9, KU-9/1, KU-9/2, KU-9/3, KU-9/4, KU-9/5, KU-9/6, KU-9/7, KU-9/8, KU-9/9, KU-90/1, KU-90/10, KU-90/11, KU-90/2, KU-90/3, KU-90/4, KU-90/5, KU-90/6, KU-90/7, KU-90/8, KU-90/9, KU-95/1, KU-95/2, KU-95/3, KU-95/4, KU-95/5, TU-1/1, TU-1/2, TU-1/3, TU-100, TU-101, TU-105/1, TU-105/2, TU-12/1, TU-12/2, TU-12/3, TU-12/4, TU-13, TU-15/1, TU-15/2, TU-24/1, TU-24/2, TU-25/1, TU-25/2, TU-30/1, TU-30/2, TU-31, TU-34/1, TU-34/2, TU-38/1, TU-38/2, TU-42, TU-45/1, TU-45/2, TU-48/1, TU-48/2, TU-48/3, TU-48/4, TU-48/5, TU-48/6, TU-48/7, TU-48/8, TU-48/9, TU-5/1, TU-5/2, TU-51, TU-52/1, TU-52/2, TU-52/3, TU-55, TU-58, TU-59, TU-61, TU-62, TU-66/1, TU-66/2, TU-66/3, TU-66/4, TU-67/1, TU-67/2, TU-67/3, TU-69, TU-73/1, TU-73/2, TU-73/3, TU-73/4, TU-73/5, TU-73/6, TU-76/1, TU-76/2, TU-76/3, TU-76/4, TU-79/1, TU-79/2, TU-79/3, TU-79/4, TU-8/1, TU-8/2, TU-8/3, TU-80, TU-82/1, TU-82/2, TU-82/3, TU-82/4, TU-83, TU-89, TU-94, TU-96/1, TU-96/2, TU-96/3, TU-96/4, TU-97/1, TU-97/2, TU-97/3, TU-97/4, TU-97/5, TU-97/6, TU-97/7, TU-98, ZU-16/1, ZU-16/2, ZU-16/3, ZU-16/4, ZU-16/5, ZU-16/6, ZU-16/7, ZU-20/1, ZU-20/2, ZU-20/3, ZU-20/4, ZU-20/5, ZU-21/1, ZU-21/2, ZU-27/1, ZU-27/2, ZU-39/1, ZU-39/2, ZU-43/1, ZU-43/2, ZU-43/3, ZU-43/4, ZU-44/1, ZU-44/2, ZU-47, ZU-50/1, ZU-50/2, ZU-50/3, ZU-50/4, ZU-60/1, ZU-60/3, ZU-60/4, ZU-60/5, ZU-60/6, ZU-60/7, ZU-60/8, ZU-65/1, ZU-65/2, ZU-65/3, ZU-65/4, ZU-65/5, ZU-65/6, ZU-65/7, ZU-7/1, ZU-7/2, ZU-7/3, ZU-7/4, ZU-71/1, ZU-71/2, ZU-72/1, ZU-72/2, ZU-72/3, ZU-72/4, ZU-72/5, ZU-77/1, ZU-77/2, ZU-77/3, ZU-77/4, ZU-77/5, ZU-78, ZU-81/1, ZU-81/2, ZU-86/1, ZU-86/2, ZU-87/1, ZU-87/10, ZU-87/11, ZU-87/12, ZU-87/13, ZU-87/14, ZU-87/15, ZU-87/16, ZU-87/17, ZU-87/18, ZU-87/19, ZU-87/2, ZU-87/20, ZU-87/21, ZU-87/22, ZU-87/23, ZU-87/24, ZU-87/25, ZU-87/26, ZU-87/27, ZU-87/28, ZU-87/29, ZU-87/3, ZU-87/30, ZU-87/31, ZU-87/32, ZU-87/33, ZU-87/34, ZU-87/35, ZU-87/36, ZU-87/4, ZU-87/5, ZU-87/6, ZU-87/7, ZU-87/8, ZU-87/9, ZU-92/1, ZU-92/2, ZU-92/3, ZU-, 92/4, ZU-92/5, KZ-10, KZ-11, KZ-12, KZ-13, KZ-14, KZ-15, KZ-16, KZ-17, KZ-18, KZ-19, KZ-20, KZ-21, KZ-22, KZ-23, KZ-24, KZ-25, KZ-26, KZ-27, KZ-30, KZ-31, KZ-9, ZZ-1, ZZ-2.
(2) Grafični del prikazuje območje ukrepov, ki je sestavni del odloka začasnih ukrepov.
5. člen 
(vrste začasnih ukrepov) 
(1) Na zavarovanem območju se do sprejema prostorskega akta iz 3. člena sprejme naslednji začasni ukrep: prepoved izvajanje gradenj in postavitev vseh vrst objektov, naprav in predmetov za oglaševanje ali obveščanje.
(2) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena, je dovoljena gradnja in postavitev objektov, naprav in predmetov za oglaševanje in obveščanje kolikor:
– prostorski akt to izrecno dovoljuje ali
– je predpisano z Zakonom o gospodarskih družbah ali
– je postavitev objektov, naprav in predmetov za obveščanje ob prireditvah in dogodkih v skladu s posebnim občinskim predpisom ali
– je v skladu s občinskim predpisom, ki ureja usmerjevalni sistem.
6. člen 
(čas veljavnosti začasnih ukrepov) 
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo štiri leta od uveljavitve tega odloka.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa začasni ukrepi prenehajo veljati po uveljavitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta »Območja lokacij za postavitev objektov za oglaševanje«.
KONČNE DOLOČBE 
7. člen
(postopki zaznambe v zemljiški knjigi) 
Po uveljavitvi tega odloka Mestna občina Koper pripravi ustrezno dokumentacijo za izvršitev zaznambe začasnih ukrepov v zemljiški knjigi.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-15/2015
Koper, dne 16. junija 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
sui provvedimenti provvisori di istituzione dei vincoli di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale per il collocamento di strutture pubblicitarie nel Comune città di Capodistria 
N. 350-15/2015
Capodistria, 17 giugno 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.
In base al primo comma dell'articolo 81 e del terzo comma dell'articolo 83 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, 110/02, 8/03 – corr., 38/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C e 80/10 – ZUPUDPP) e in base all'articolo 27 dello Statuto del Comune Città di Capodistria (Bollettino ufficiale, nr. 40/00, 30/01 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, nr. 90/05, 67/06 in 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la sua seduta del 16 giugno 2016 ha accolto il
D E C R E T O 
sui provvedimenti provvisori di istituzione dei vincoli di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale per il collocamento di strutture pubblicitarie nel Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
(Oggetto del Decreto) 
Con il presente decreto si adottano provvedimenti provvisori di istituzione dei vincoli di tutela del territorio, finalizzati alla sistemazione territoriale, in base alla Deliberazione sull’avvio della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale “Zone dei siti per il collocamento di strutture pubblicitarie” (di seguito: zona tutelata).
Articolo 2 
(Finalità del decreto) 
Al fine di prevenire qualsiasi rischio di rendere difficoltosa la realizzazione della pianificazione territoriale nonché di aumento sproporzionato dei costi per la sua realizzazione e di necessità di interventi più radicali nei diritti e interessi legali dei proprietari di beni immobili e degli altri soggetti interessati, si adotta questo decreto.
Articolo 3 
(Basi giuridiche della prevista sistemazione territoriale) 
L'adozione del previsto Piano regolatore particolareggiato comunale è fondata sulla Deliberazione del Sindaco sull'avvio della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale per le "Zone dei siti per il collocamento di strutture pubblicitarie" (Gazzetta ufficiale RS, n. 41/16).
Articolo 4 
(Area tutelata) 
(1) L'area interessata dai provvedimenti provvisori comprende tutti i terreni nel Comune città di Capodistria all'interno delle zone di sistemazione delle attività urbane (unità di piano) con i seguenti codici:
KC-21, KC-22, KC-24, KC-25, KC-26, KC-27, KC-28, KC-29, KC-30, KC-31, KC-32, KC-33, KC-33/1, KC-34, KC-35, KC-36, KC-37, KC-38, KC-39, KC-40, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-42, KC-42/1, KC-43, KC-43/1, KC-44, KC-45, KC-46, KC-47, KC-48, KC-49, KC-50, KC-51, KC-52, KC-53, KC-54, KC-55, KC-56, KC-57, KC-58, KC-59, KC-60, KC-61, KC-62, KC-63, KC-64, KC-65, KC-66, KC-67, KC-68, KC-69, KC-70, KC-71, KC-72, KC-73, KC-74, KC-75, KC-76, KC-77, KC-78, KC-79, KC-80, BE-1, KE-1, KE-2, ZE-1, ZE-2, ZE-3, KI-3, KI-4, TI-1, KL-1, KL-2, KO-4, KP-1, KP-10, KP-11, KP-12, KP-13, KP-14, KP-15, KP-16, KP-17, KP-2, KP-3, KP-4, KP-5, KP-6, KP-7, KP-8, KP-9, KS-10, KS-11, KS-12, KS-13, KS-14, KS-15, KS-16, KS-17, KS-18, KS-19, KS-0, KS-21, KS-22, KS-23, KS-24, KS-25, KS-26, KS-27, KS-28, KS-29, KS-30, KS-31, KS-32, KS-33, KS-34, KS-35, KS-36, KS-37, KS-38, KS-39, KS-40, KS-41, KS-7, KS-9, BT-1, BT-2, KT-1, KT-10, KT-11, KT-12, KT-13, KT-14, KT-15, KT-16, KT-17, KT-18, KT-19, KT-2, KT-8, KT-9, TT-1, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5, ZT-1, ZT-2, ZT-3, ZT-4, BU-10/1, BU-10/2, BU-104, BU-11/1, BU-11/2, BU-11/3, BU-11/4, BU-14/1, BU-14/2, BU-14/3, BU-18/1, BU-18/2, BU-23/1, BU-23/2, BU-26, BU-28/1, BU-28/2, BU-28/3, BU-28/4, BU-29/1, BU-29/2, BU-29/3, BU-3/1, BU-3/2, BU-3/3, BU-3/4, BU-3/5, BU-3/6, BU-3/7, BU-3/8, BU-32/1, BU-, 32/2, BU-32/3, BU-33/1, BU-33/2, BU-33/3, BU-37/1, BU-37/10, BU-37/2, BU-37/3, BU-37/4, BU-37/5, BU-37/6, BU-37/7, BU-37/8, BU-37/9, BU-44/1, BU-44/2, BU-44/3, BU-44/4, BU-46/1, BU-46/10, BU-46/11, BU-46/12, BU-46/13, BU-46/14, BU-46/15, BU-46/16, BU-46/2, BU-46/3, BU-46/4, BU-46/5, BU-46/6, BU-46/7, BU-46/8, BU-46/9, BU-49/1, BU-49/2, BU-49/3, BU-53/1, BU-53/2, BU-53/3, BU-54/1, BU-54/10, BU-54/11, BU-54/2, BU-54/3, BU-54/4, BU-54/5, BU-54/6, BU-54/7, BU-54/8, BU-54/9, BU-56, BU-57/1, BU-57/2, BU-68/1, BU-68/2, BU-75/1, BU-75/2, BU-75/3, BU-75/4, BU-75/5, BU-75/6, BU-85/1, BU-85/2, BU-85/3, BU-85/4, BU-85/5, BU-85/6, BU-85/7, BU-88/1, BU-88/2, BU-88/3, BU-88/4, BU-88/5, BU-88/6, BU-88/7, BU-88/8, BU-88/9, BU-9/1, BU-9/2, BU-9/3, BU-9/4, BU-91/1, BU-91/2, BU-91/3, BU-91/4, BU-91/5, BU-91/6, BU-91/7, BU-91/8, BU-93/1, BU-93/2, BU-93/3, BU-93/4, BU-93/5, BU-99/1, BU-99/2, BU-99/3, BU-99/4, BU-99/5, BU-99/6, BU-99/7, BU-99/8, BU-99/9, KU-103/1, KU-103/2, KU-103/3, KU-103/4, KU-117, KU-17, KU-19/1, KU-19/2, KU-19/3, KU-2/25, KU-22/1, KU-22/10, KU-22/11, KU-22/2, KU-22/3, KU-22/4, KU-22/5, KU-22/6, KU-22/7, KU-22/8, KU-22/9, KU-35/1, KU-35/2, KU-35/3, KU-35/4, KU-35/5, KU-35/6, KU-35/7, KU-35/8, KU-36, KU-4/1, KU-4/2, KU-4/3, KU-40/1, KU-40/2, KU-40/3, KU-40/4, KU-41/1, KU-41/10, KU-41/2, KU-41/3, KU-41/4, KU-41/5, KU-41/6, KU-41/7, KU-41/8, KU-41/9, KU-6/1, KU-6/2, KU-6/3, KU-6/4, KU-6/5, KU-6/6, KU-6/7, KU-63/1, KU-63/2, KU-63/3, KU-63/4, KU-63/5, KU-63/6, KU-63/7, KU-64/1, KU-64/10, KU-64/2, KU-64/3, KU-64/4, KU-64/5, KU-64/6, KU-64/7, KU-64/8, KU-64/9, KU-74/1, KU-74/2, KU-74/3, KU-74/4, KU-74/5, KU-74/6, KU-84/1, KU-84/10, KU-84/2, KU-84/3, KU-84/4, KU-84/5, KU-84/6, KU-84/7, KU-84/8, KU-84/9, KU-9/1, KU-9/2, KU-9/3, KU-9/4, KU-9/5, KU-9/6, KU-9/7, KU-9/8, KU-9/9, KU-90/1, KU-90/10, KU-90/11, KU-90/2, KU-90/3, KU-90/4, KU-90/5, KU-90/6, KU-90/7, KU-90/8, KU-90/9, KU-95/1, KU-95/2, KU-95/3, KU-95/4, KU-95/5, TU-1/1, TU-1/2, TU-1/3, TU-100, TU-101, TU-105/1, TU-105/2, TU-12/1, TU-12/2, TU-12/3, TU-12/4, TU-13, TU-15/1, TU-15/2, TU-24/1, TU-24/2, TU-25/1, TU-25/2, TU-30/1, TU-30/2, TU-31, TU-34/1, TU-34/2, TU-38/1, TU-38/2, TU-42, TU-45/1, TU-45/2, TU-48/1, TU-48/2, TU-48/3, TU-48/4, TU-48/5, TU-48/6, TU-48/7, TU-48/8, TU-48/9, TU-5/1, TU-5/2, TU-51, TU-52/1, TU-52/2, TU-52/3, TU-55, TU-58, TU-59, TU-61, TU-62, TU-66/1, TU-66/2, TU-66/3, TU-66/4, TU-67/1, TU-67/2, TU-67/3, TU-69, TU-73/1, TU-73/2, TU-73/3, TU-73/4, TU-73/5, TU-73/6, TU-76/1, TU-76/2, TU-76/3, TU-76/4, TU-79/1, TU-79/2, TU-79/3, TU-79/4, TU-8/1, TU-8/2, TU-8/3, TU-80, TU-82/1, TU-82/2, TU-82/3, TU-82/4, TU-83, TU-89, TU-94, TU-96/1, TU-96/2, TU-96/3, TU-96/4, TU-97/1, TU-97/2, TU-97/3, TU-97/4, TU-97/5, TU-97/6, TU-97/7, TU-98, ZU-16/1, ZU-16/2, ZU-16/3, ZU-16/4, ZU-16/5, ZU-16/6, ZU-16/7, ZU-20/1, ZU-20/2, ZU-20/3, ZU-20/4, ZU-20/5, ZU-21/1, ZU-21/2, ZU-27/1, ZU-27/2, ZU-39/1, ZU-39/2, ZU-43/1, ZU-43/2, ZU-43/3, ZU-43/4, ZU-44/1, ZU-44/2, ZU-47, ZU-50/1, ZU-50/2, ZU-50/3, ZU-50/4, ZU-60/1, ZU-60/3, ZU-60/4, ZU-60/5, ZU-60/6, ZU-60/7, ZU-60/8, ZU-65/1, ZU-65/2, ZU-65/3, ZU-65/4, ZU-65/5, ZU-65/6, ZU-65/7, ZU-7/1, ZU-7/2, ZU-7/3, ZU-7/4, ZU-71/1, ZU-71/2, ZU-72/1, ZU-72/2, ZU-72/3, ZU-72/4, ZU-72/5, ZU-77/1, ZU-77/2, ZU-77/3, ZU-77/4, ZU-77/5, ZU-78, ZU-81/1, ZU-81/2, ZU-86/1, ZU-86/2, ZU-87/1, ZU-87/10, ZU-87/11, ZU-87/12, ZU-87/13, ZU-87/14, ZU-87/15, ZU-87/16, ZU-87/17, ZU-87/18, ZU-87/19, ZU-87/2, ZU-87/20, ZU-87/21, ZU-87/22, ZU-87/23, ZU-87/24, ZU-87/25, ZU-87/26, ZU-87/27, ZU-87/28, ZU-87/29, ZU-87/3, ZU-87/30, ZU-87/31, ZU-87/32, ZU-87/33, ZU-87/34, ZU-87/35, ZU-87/36, ZU-87/4, ZU-87/5, ZU-87/6, ZU-87/7, ZU-87/8, ZU-87/9, ZU-92/1, ZU-92/2, ZU-92/3, ZU-, 92/4, ZU-92/5, KZ-10, KZ-11, KZ-12, KZ-13, KZ-14, KZ-15, KZ-16, KZ-17, KZ-18, KZ-19, KZ-20, KZ-21, KZ-22, KZ-23, KZ-24, KZ-25, KZ-26, KZ-27, KZ-30, KZ-31, KZ-9, ZZ-1, ZZ-2.
(2) La parte grafica indica la zona dei provvedimenti ed è parte integrante del decreto degli interventi provvisori.
Articolo 5 
(Tipi di provvedimenti provvisori) 
(1) Nella zona tutelata, fino all'approvazione dell'atto territoriale di cui all'articolo 3, si adotta il seguente provvedimento provvisorio: divieto di edificazione e sistemazione di qualsiasi tipo di edifici, impianti e oggetti pubblicitari o d'informazione.
(2) A prescindere dalle disposizioni del primo comma di questo articolo è ammessa la costruzione e la sistemazione di edifici, impianti e oggetti pubblicitari e d'informazione nel caso in cui:
– il piano territoriale lo consente espressamente oppure
– è prescritto dalla Legge sulle imprese commerciali oppure
– la sistemazione di edifici, impianti e oggetti pubblicitari e d'informazione di eventi è in conformità a una prescrizione comunale particolare oppure
– è in conformità con la disposizione comunale che regola il sistema di segnaletica.
Articolo 6 
(Durata della validità dei provvedimenti provvisori) 
(1) I provvedimenti provvisori, stabiliti nel precedente articolo, rimangono in vigore quattro anni fino all'approvazione del presente decreto.
(2) A prescindere dal precedente comma i provvedimenti provvisori cessano di valere dopo l'approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale »Zone dei siti per il collocamento di strutture pubblicitarie«.
DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 7 
(procedure di registrazione nel registro catastale) 
Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il Comune città di Capodistria predispone l'adeguata documentazione per la realizzazione della registrazione degli interventi provvisori nel registro catastale.
Articolo 8 
(inizio dell'entrata in vigore) 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 350-15/2015
Capodistria, 16 giugno 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.

AAA Zlata odličnost