Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2046. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnino parc. št. 2781/6, k.o. 1601 – Čeplje, stran 6904.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 19. redni seji dne 21. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnino parc. št. 2781/6, k.o. 1601 – Čeplje
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnino parc. št. 2781/6 k.o. 1601 – Čeplje, ID znak: 1601-2781/6-0, v izmeri 99 m2.
2. člen 
Nepremičnina parc. št. 2781/6, k.o. 1601 – Čeplje, ID znak: 1601-2781/6-0, v izmeri 99 m2, postane lastnina Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka: 5874238000, do celote (1/1).
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-12/2015-3514
Kočevje, dne 22. junija 2016
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost