Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2041. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica, stran 6896.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), Zakona za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 50/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13, 99/13,14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna vrtcem za sofinanciranje plačil staršev (Uradni list RS, št. 76/08) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 12. seji dne 23. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica 
1. 
Cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica znašajo na otroka:
1
I. starostna skupina
498,00 €/mesec
2
II. starostna skupina
367,00 €/mesec
3
Kombinirani oddelek
398,00 €/mesec
4
Otroci 3–4 leta
398,00 €/mesec
5
I. starostna skupina – poldnevni program, 4–6 ur
423,00 €/mesec
6
II. starostna skupina – poldnevni program, 4–6 ur
312,00 €/mesec
7
Kombinirani oddelek – poldnevni program, 4–6 ur
338,00 €/mesec
8
Otroci 3–4 leta – poldnevni program,
4–6 ur
338,00 €/mesec
9
Odbitek za hrano
1,85 €
10
Strošek rezervacije
3,05 €
2. 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene posameznim programom za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovice, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/12, dne, 12. 10. 2012 ter Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica, objavljen v Uradnem listu RS, št. 94/14 dne 17. 12. 2014.
3. 
Starši, ki imajo v vrtec vključenega hkrati več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.
4. 
Pri obračunavanju stroškov za prehrano v času otrokove odsotnosti iz vrtca, se staršem odšteje sorazmerni delež za neporabljena živila, v višini plačila za posamezen program vrtca.
5. 
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2016.
Št. 15/16
Brezovica, dne 23. junija 2016
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti