Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

2029. Cenik storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje, stran 6812.

  
Na podlagi 303. člena Energetskega zakona /EZ-1/ (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), določil Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 27/15, 47/15, 61/15 in 36/16), Soglasja k izhodiščni ceni toplote za distribucijski sistem Murska Sobota od Agencije za energijo, številka 23-62/2015-16/464, z dne 23. 6. 2016, določil Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14), določil Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15) in določil Akta o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 56 /15) distributer toplote objavlja
C E N I K 
storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje 
I. 
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje, ki jih zaračunava javno podjetje Komunala, javno podjetje d.o.o., kot distributer z lastno proizvodnjo toplote v Murski Soboti.
II. 
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
Proizvod - storitev
Enota
Cena brez DDV na enoto
Prispevek za energetsko učinkovitost na enoto
Prispevek za podpore v proizvodnji električne energije v SPTE in OVE na enoto
Končna cena brez DDV na enoto
Končna cena z DDV na enoto
Variabilni del:
Dobavljena toplota
EUR/MWh
stanovanjski odjem
40,61199
0,6500
0,99045
42,25244
51,54798
ostali odjem
40,61199
0,6500
0,99045
42,25244
51,54798
Fiksni del:
Priključna moč
EUR/MW/ mesec
stanovanjski odjem
2.011,27451
2.011,27451
2.453,7549
ostali odjem
2.011,27451
2.011,27451
2.453,7549
III. 
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje, št. C0-009/2016-DP, objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/16.
IV. 
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. julija 2016 dalje.
Zap. št. 00-015/2016-DP
Murska Sobota, dne 29. junija 2016
KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. 
Direktor 
Tadej Ružič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti