Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

2027. Odlok o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center, stran 6810.

  
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 54. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo Mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/2015), 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10 in 39/15), 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15), 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09 in 93/15), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15), 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2012 – UPB2), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16), 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12), 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10), 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB), 13. člen Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10), 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12, 112/13 in 74/15 – popr.) so: Občinski svet Mestne občine Novo Mesto je na 11. redni seji dne 17. 12. 2015; Občinski svet Mestne občine Murska Sobota je na 7. redni seji, ki je bila dne 13. 10. 2015; Občinski svet Občine Škocjan na 9. seji dne 12. 4. 2016; Občinski svet Občine Beltinci je na 10. redni seji dne 22. 10. 2015; Občinski svet Občine Kočevje je na 12. redni seji dne 22. 10. 2015; Občinski svet Občine Šentjernej je na 10. redni seji dne 27. 1. 2016; Občinski svet Občine Krško je na 11. redni seji dne 17. 12. 2015; Občinski svet Občine Ribnica je na 5. seji dne 19. 11. 2015; Občinski svet Občine Rogašovci je na 8. seji dne 10. 12. 2015; Občinski svet Občine Ivančna Gorica na svoji 12. seji dne 7. 3. 2016; Občinski svet Občine Črenšovci je na 11. redni seji dne 25. 2. 2016; Občinski svet Občine Grosuplje je na 8. redni seji dne 16. 12. 2015; Občinski svet Občine Lendava je na 8. redni seji dne 22. 1. 2016; Občinski svet Občine Trebnje je na 11. redni seji dne 23. 12. 2015 in Občinski svet Občine Brežice je na 10. redni seji dne 11. 2. 2016 sprejeli
O D L O K 
o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center 
1. člen 
(prenehanje zavoda) 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha Javni zavod Romski zaposlitveni center (v nadaljevanju: javni zavod), s sedežem v Novem mestu, Florjanov trg 2, matična številka: 2259265000, ker so prenehale potrebe za opravljanje dejavnosti javnega zavoda.
(2) Občinski sveti občin ustanoviteljic pooblaščajo župana Občine Škocjan, da v skladu z zakonom izvede postopek likvidacije in izbrisa javnega zavoda iz sodnega registra.
2. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Romski zaposlitveni center (Uradni list RS, št. 9/07).
3. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok objavi Občina Škocjan v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. Občine ustanoviteljice, ki uradnih objav ne objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, objavijo ta odlok v svojem uradnem glasilu.
Št. 095-0005/2015-32
Škocjan, dne 12. aprila 2016
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.
Št. 007-25/2015
Novo mesto, dne 17. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Novo mesto 
Gregor Macedoni l.r.
Št. 095-0003/2015-2(172)
Murska Sobota, dne 13. oktobra 2015
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.
Št. 032-01/2015-10-92/VI
Beltinci, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.
Št. 032-1/2014-3204
Kočevje, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.
Št. 032-139/2016
Šentjernej, dne 27. januarja 2016
Župan 
Občine Šentjernej 
Radko Luzar l.r.
Št. 095-1/2015-0706
Krško, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.
Št. 150-03-1/2004
Ribnica, dne 19. novembra 2015
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.
Št. 095-3/2015
Trebnje, dne 23. decembra 2015
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.
Št. 901-1/2016
Brežice, dne 11. februarja 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.
Št. 095-3/2015
Rogašovci, dne 10. decembra 2015
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.
Št. 014-0001/2006-16
Ivančna Gorica, dne 7. marca 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.
Št. 0320-11/2016-74
Črenšovci, dne 25. februarja 2016
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.
Št. 095-0001/2006
Grosuplje, dne 16. decembra 2015
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.
Št. 03506-0013/2015-2
Lendava, dne 22. januarja 2016
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti