Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

1998. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o letalstvu (ZLet-D), stran 6767.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o letalstvu (ZLet-D) 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o letalstvu (ZLet-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. junija 2016.
Št. 003-02-5/2016-9
Ljubljana, dne 24. junija 2016
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O LETALSTVU (ZLet-D) 
1. člen
V Zakonu o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) se četrti odstavek 158. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Obratovanje javnega letališča se lahko financira iz javnih sredstev kot pomoč letališčem za tekoče poslovanje v skladu s Smernicami o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom (UL C št. 99 z dne 4. 4. 2014, str. 3). Vlada z uredbo podrobneje predpiše pogoje in merila dodelitve pomoči letališčem za tekoče poslovanje.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če se obratovanje javnega letališča ne more zagotoviti v obsegu in na način, ki je potreben za zagotovitev javnega interesa iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona, ga lahko zagotovi za letališče državnega pomena vlada, za letališče lokalnega pomena pa lokalna skupnost:
– pod pogoji v razmerjih javno-zasebnega partnerstva,
– v oblikah gospodarske javne službe.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
2. člen 
Do izbire obratovalca v skladu s petim odstavkom 158. člena zakona zagotavlja obratovanje javnega letališča državnega pomena dosedanji obratovalec.
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča Portorož (Uradni list RS, št. 28/11).
4. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-06/15-2/13
Ljubljana, dne 16. junija 2016
EPA 1237-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti