Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016

Kazalo

1997. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-E), stran 6766.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-E) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. junija 2016.
Št. 003-02-5/2016-10
Ljubljana, dne 24. junija 2016
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ODVETNIŠTVU (ZOdv-E) 
1. člen
V Zakonu o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09 in 97/14) se za četrtim odstavkom 31. člena doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Vpisnino za vpis v imenik odvetnikov in njeno višino določa statut Odvetniške zbornice Slovenije.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »iz drugega odstavka« nadomesti z besedilom »iz tretjega odstavka«.
Dosedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo sedmi, osmi in deveti odstavek.
2. člen 
Do uveljavitve dopolnitev statuta Odvetniške zbornice Slovenije, ki določi vpisnino za vpis v imenik odvetnikov in njeno višino, velja višina vpisnine za vpis v imenik odvetnikov, ki je veljala 1. aprila 2016.
3. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 740-01/16-2/17
Ljubljana, dne 16. junija 2016
EPA 1206-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti